På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Projekt 2018

Nyanlända barn, unga och vuxna ska kunna vara med på aktiviteter som stimulerar dem och bidrar till integration. Under 2018 kommer att pågå en rad olika kultur-, fritids- samt integrationsprojekt.
Nyanlända barn, unga och vuxna ska kunna vara med på aktiviteter som stimulerar dem och bidrar till integration. Under 2018 kommer att pågå en rad olika kultur-, fritids- samt integrationsprojekt. Projektens syfte är att erbjuda nyanlända att uttrycka sig, uppleva, lära och skapa genom olika konstyttringar och meningsfulla aktiviteter samt bana väg för deras etablering och egenförsörjning.

 

Kulturverkstad

En kulturverkstad öppnas på central plats i Ludvika. Kulturverkstaden leds av en anställd som samordnar och genomför konst- och kulturverksamheter för barn, unga och vuxna under ledning av verksamhetschefen för kultur och ungdom. Verksamheten ska bedriva alla olika konstarter och inspirera besökaren till konstnärlighet och delaktighet inom konst och kultur. Mångfald och tillgänglighet prioriteras.

Marknadsföringsinsatser språkväns-/flyktingguidearbetet

I samarbete med Ludvika församling bedrivs en satsning på att matcha ihop personer med olika bakgrund för att skapa kontakter mellan svenskar och invandrare, s.k. språkvänner. För att nå ut till fler personer med information krävs marknadsföringsinsatser på olika publika platser i Ludvika.

Förstärkt samhällsinformation

Ludvika kommun kommer som ett projekt under 2018 att erbjuda en förstärkt kurs i samhällsinformation på 20 timmar. Här ges möjlighet att tillsammans samtala kring olika ämnen:

  • Att leva i Sverige
  • Hälsa-kost-motion
  • Social sammanhållning och delaktighet

Här får man möjlighet att dela sina erfarenheter av att leva i Sverige. Önskvärt är att man gått kursen i samhällsorientering på 86 timmar, är nyanländ och har kunskaper i det svenska språket. Kursen är på svenska.

Ludvika 100 år

Ett lustfyllt brädspel som stimulerar till diskussioner om värderingar och ökad kunskap om integration och mångfald. Spelet anknyter också till Ludvika stads 100-årsjubileum. Delaktighet inom förvaltningen och för föreningar skapas bl.a. genom arbetet med att formulera spelets frågor.

Nystartsjobb

Syftet är att anställa 10 nyanlända individer inom Kultur- och fritidsförvaltningen där de också ska få stöd till en etablering på arbetsmarknaden. Resultatet förväntas leda till att klienterna etableras på arbetsmarknaden eller uppmuntras till att studera.

Implementering av språkprojektet – språkorientering

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att språkprojektet fr.o.m. 2018 implementeras i ordinarie verksamhet under benämningen språkorientering.

Information till civilsamhället och kommunanställda i form av föreläsningar

Planeras att hålla offentliga föreläsningar varje månad under 2018 som riktar sig särskilt till kommunanställda och föreningar.

Projekt kulturdilemman

Projektet ”Kulturdilemman” producerar en diskussionsfilm som innehåller fyra kulturella dilemman som kan uppstå på arbetsplatser eller i föreningslivet.

Vuxensim

Sporthallen anordnar simundervisning för ca 300 nyanlända vuxna, kvinnor såväl som män. Undervisningen individanpassas, men beräknas omfatta 10 gånger per person.

Relaterad information


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-02

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Integrationsenheten
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 11/12 23:34:19