Du är här:

Röda Nästet

Röda Nästet är ett kommunalt boende för ensamkommande ungdomar utan legal vårdnadshavare. Ungdomarna placeras på uppdrag av Smedjebackens kommun på boendet och är mellan 16-18 år och boendet har 12 platser.

Boendets mål är att boendet ska genom delaktighet och en stabil & trygg boendemiljö skapa förutsättningar och vara ett stöd för ungdomarna att bli goda, ansvarsfulla & självförsörjande medborgare samt att boendet tillsammans med ungdomarna skapa förutsättningar för en aktiv och varierad fritid där det individuella intresset ska ligga i fokus.

Boendets personalgrupp har en bred kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och arbetar tillsammans med ungdomarna för att skapa en hemlik miljö.

För att förbereda ungdomarna för vuxenvärlden arbetar vi med ett material som arbetats fram i Göteborgs stad.  Materialet ”Hitta rätt” är ett verktyg som vägleder ungdomarna i att utveckla ett självständigt liv och ger möjlighet till en ökad delaktighet i sin framtid.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider:  08:00-12:00, 13:00-16:00

Verksamhetschef
Anne-Marie Mohlin 0240-866 91

Röda Nästet
Boendechef

Åsa Dahlman 0240-565833

Röda Nästet Personalrum
0240-565 752

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 20/10 07:07:05