Du är här:

Öppenvårdsprogram

Vi kan erbjuda:

 • Motivation och samtalsterapi
 • Primärbehandling i grupp
 • Eftervård i grupp
 • Anhörigstöd, enskilt och i grupp
 • Tonårsgrupp
 • Barngrupp
 • NADA-akupunktur mot alkohol och drogsug
 • Råd och stöd för personer med spelproblematik

Primärbehandlingsprogrammet

Öppenvårdsbehandlingen i Ludvika som vänder sig till Dig som är beroende av alkohol eller andra droger.  
 

Målsättning

Målsättningen med programmen är att bryta ett icke fungerande leverne, samt att i en drogfri miljö påbörja en rehabilitering.

Vår syn på beroende

Vår erfarenhet är att alkohol/kemiskt beroende är en sjukdom som påverkar hela vårt liv och livsinnehåll. För att kunna hejda den och hjälpa dig till ett drogfritt liv, behöver beroendets konsekvenser bearbetas och gamla mönster förändras.

Utgångspunkt

Vi arbetar utifrån en helhetssyn, att biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer samverkar, beroende är endast en del i ett livsmönster. Vi grundar vår människosyn på allas lika värde, med möjlighet till utveckling och förändring. Programmet är en process som bygger på att göra dig medveten om

 • hur du har haft det     
 • hur du vill ha det   
 • hur du kan nå det

Vill du veta mera?

Kontakta:
Sjuksköterska Ulla-Britt Ögren
Ljunghällsgården 3 , Ludvika
Telefon 0240-860 00 

E-post: social.utbildning@ludvika.se

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Verksamhetschef Social välfärd
Camilla Hofström 0240-863 90

Enhetschef Utredning
Lena Petrisi 0240-864 67

Enhetschef för Öppenvårdsenheten
Ann-Sofie Andersson 0240-869 68

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 15:26:35