Ludvika kommuns cykelplan

Idag måste vi planera för ett långsiktigt hållbart samhälle och en viktig del i det arbetet är att underlätta för ett hållbart resande.
Om invånarna i kommunen väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen kan vi minska luftföroreningar, buller och trängsel. Men det är inte bara miljövinster utan det finns även hälso- och ekonomiska vinster att ta vara på.
 
Med anledning av detta har Ludvika kommun tagit fram en cykelplan för att underlätta den framtida utbyggnaden av cykelnätet och förbättra för cyklisterna i kommunen. Cykelplanen kan laddas ner här nedanför.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/02 02:24:19