Dispenser

Dispens från lokala trafikföreskrifter kan sökas hos kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som kan bevilja "Dispens från trafikföreskrift".

Det är även samhällsbyggnadsnämnden som handlägger breda och tunga transporter inom Ludvika kommun. Åker man däremot in i en angränsande kommun är det Trafikverket som är beslutande.

Ansökningshandlingar beställs av GataParkenheten, Kerstin Ohlsson telefon 0240-863 51.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-24

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Handläggare
Kerstin Ohlsson 0240-863 51

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 21/04 02:07:25