På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Gång- och cykelvägsprojekt

Utvecklingen av gång- och cykelbanenätet fortsätter.

Gång- och cykelvägstunnel Stensveden

Anläggandet av ny gång- och cykelvägstunnel genom banvallen i Stensveden.

I slutet av 2017 placerades porten som bildar en tunnel genom banvallen på plats. Den 4 december invigdes tunneln med tal och bandklippning. Under 2018 kommer arbeten med de omkringliggande markytorna att färdigställas.

Gång- och cykelväg Timmermansvägen

Under 2018 kommer Ludvika kommun att anlägga en ny gång- och cykelväg mellan Gamla Bangatan och Biskopsnäset längs med Timmermansvägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara 4 meter bred och korsande motorfordonstrafik kommer att hastighetsdämpas av upphöjda passager.

Gång- och cykelväg Grågåsvägen

Under 2018 kommer Ludvika kommun att anlägga en ny gång- och cykelväg mellan Timmermansvägen och Gamla Bangatan längs med Grågåsvägen.

 

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 23/05 20:37:49