På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Genomfart Ludvika bana-väg

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt

Arbetet med de åtgärder som ska göras längs Gamla Bangatan i full gång. Fram till och med nyår kommer främst VA-arbete med nya dagvattenledningar och vattenledningar göras. 

Trafikljus används just nu strax före cirkulationsplatsen på väg 66 sett från Smedjebackenhållet, detta kan medföra trafikstörningar vissa tider. Naturligtvis är ambitionen att minimera dem. Inom projektet vädjar man till alla fordonsförare att ta hänsyn till de som arbetar genom att sänka hastigheten.
Marnäsgatans utfart mot Gamla Bangatan kommer att vara stängd tills vidare på grund av VA-arbete.
För mer info om vilka åtgärder om ska göras längs Gamla Bangatan, klicka häröppnas i nytt fönster och här nedanför under Relaterad information finns skisser. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2019.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för korsningen Gonäsvägen - Snöåvägen den 17 december 2018. Överklagningstiden sträcker sig tre veckor fram från den dag protokollet blivit justerat. Protokollet beräknas bli justerat onsdag den 19 december 2018.

Ändring genom tillägg av detaljplanöppnas i nytt fönster som möjliggör stängning av järnvägsövergången intill väg 50 vid Mossplan har överklagats. Ärendet hanteras nu vidare av Mark- och miljödomstolen.

Projektet i övrigt

Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Vad händer framöver?

Planerad byggstart för de olika åtgärderna är under åren 2017-2023. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter
Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, e-post samhällsbyggnad@ludvika.se

Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Relaterad information.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 19/12 04:20:44