På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Skolresor - grundskola

Kommunens skolskjutsar för elever från förskoleklass till och med årskurs nio sker med linjebuss, skolbuss och taxi enligt det avtal Ludvika kommun har med Dalatrafik.
För gymnasieelevernas skolresor ansvarar respektive gymnasieskola.

Skolskjuts

För att få skolskjuts ska avståndet mellan bostad och anvisad skola uppgå till minst:

2 km  förskoleklass - årskurs 3
3 km  årskurs 4-6
4 km  årskurs 7-9

Med anvisad skola menas den skola vars upptagningsområde ditt barn tillhör.
Elev som går i anvisad skola har rätt till skolskjuts enligt ovanstående tabell. Eleven får då ett skolkort utan att ansöka om det. Du som vårdnadshavare har rätt att välja annan skola till ditt barn. Normalt sett måste du räkna med att själv ordna skjuts för ditt barn även om avståndskravet är uppfyllt men undantag finns, se särskilda skäl nedan.

Skolkort

  • Elever i förskoleklass och de elever som byter skola i årskurs 7 får sitt skolkort skickat till sin folkbokföringsadress i samband med skolstarten på höstterminen. 
  • Skolkortet ska behållas under hela skoltiden och är en värdehandling som eleven själv ansvarar för. 
  • Rätten till skolkort upphör om elevens förhållanden ändras, till exempel på grund av flytt. 
  • De elever som åker taxi till skolan får även ett taxischema med aktuella tider hemskickat veckan före skolstart.

Skolkortets giltighet

Skolkortet gäller som färdbevis för både skoltaxi, beställd skolbuss och linjebuss.
Skolkortet gäller i hela Dalarna och kan användas på linjebussar obegränsat antal gånger per dag, alla dagar i veckan. Kortet är inte giltigt under jul- och sommarlov.

Förlorat kort

Om eleven förlorar skolkortet måste det ersättas till en kostnad av 175:- vid varje tillfälle. Nytt kort köps på skolans expedition och blanketten för ersättning av förlorat busskortPDF måste lämnas in i samband med köpet. Blanketten måste då vara underskriven av elevens vårdnadshavare.

Om kortet är trasigt eller har slutat att fungera

Om busskortet slutat fungera eller är trasigt byts det ut kostnadsfritt på skolans expedition.

Hur gör jag vid sjukdom?

Vårdnadshavare till skolskjutselever med taxi är skyldiga att anmäla när eleverna är sjuka. Detta gäller endast elever som fått ett taxischema med hämttider hemskickat till sig. Elever som åker i övriga skolskjutsar behöver inte sjukanmälas.

Ring då till: 
Beställningscentralen Dalarna (taxi) 0774-44 00 00
Kom ihåg att meddela när barnet blivit friskt!!!

Vad gäller vid växelvis boende?

För att få skolskjuts vid växelvis boende måste blanketten för ansökan om skolskjuts vid växelvis boendePDF fyllas i och skickas in till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Handläggningstiden är cirka 14 dagar efter det att vi fått in er ansökan. Båda vårdnadshavarna måste bo i Ludvika kommun och eleven ska bo ungefär lika mycket hos bägge. Avstånds-kravet enligt ovanstående tabell ska också vara uppfyllt. Båda vårdnadshavarna måste skriva under blanketten.

Särskilda skäl

Ditt barn kan få skolskjuts även om avståndskravet inte är uppfyllt. Blanketten för ansökan om skolskjuts - särskilda omständigheterPDF ska då fyllas i och skickas till Ludvika kommun. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten. Läkarintyg kan krävas.

Information om skolskjutsarna

Här hittar du mer information både från kommunen och Dalatrafik, om hur skjutsarna fungerar i praktiken. Information om skolbussarna samt hållplatstider läggs ut under vecka 33 inför varje nytt läsår.


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-09

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Skolskjutshandläggare
Camilla Areteg
0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 15/12 06:41:39