Du är här:

Utställningar i konsthallen 2016

Ludvika konsthall hittar du i Folkets Hus foaje, Carlavägen 24

Västerbergslagens konstförening, Ludvika fotoklubb och Estetiska programmet samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen om att arrangera utställningar. Ett rikt konstliv med en blandning av olika konstformer, traditionella och nyskapande, eftersträvas.

 

Frans van Bruggen, Resor i världslandskapet

Frans Van Bruggen, målning

15 november - 11 december                                                                        

Frans Van Bruggen

 

Vernissage lördag 19 november kl.13-15.

 

Konstsamtal och visning 7 dec kl.18.30. White Wednesday, Bosch - Breughel & van Bruggen - 500 år av konst i samtid och framtid.

 

Öppettider: tis-tors kl.14-17, onsd kl. 17-20, lör-sön kl. 13-15.

Frans visar även delar av utställningne i Konstrum Ludvika, på huvudbiblioteket i Ludvika. Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider. Mån - fre 8:00-20:00, Lördag 10:00-15:00.


B - B & B Bosch - Brueghel and van Bruggen

Symboliska meddelanden och Möten

Från 1500 talet till nutid och framtiden. Triptyck blandteknik på träpaneler. Konstnärliga frågor och föreställningar - tiden som ett timglas, rinnande upp och ner - samtidigt. Frans har valt att dedicera sin utställning i Ludvika till den i år mycket uppmärksammade 500års jubilerande Nederländske konstnären Hieronymus Bosch (1462 - 1516). Denna gång vill Frans visa på kontinuiteten i konsten. Därför kommer även Bosch efterföljare i skepnad av Breughelfamiljens betydande verksamheter under den sena medeltiden och renässansen att vara med!

Utställningen genomförs i samarbete med Ludvika kommun, Västerbergslagens konstförening och studieförbundet vuxenskolan.

 

English

B - B & B Bosch - Brueghel och van Bruggen

Intentions - Meetings - Commissions 

between 1500 and the future.Triptych mixed media on wood. Artistic demands - sandglass, running time, up and down - similarly. For this exhibition and cultural friendship exchange between Imatra and Ludvika. Frans chosen to dedicate his contribution to the 500 years celebration of Hieronymus Bosh and his successors in the Brueghel family business.

The exhibition is made in collaboration with Ludvika Kommun, Studieförbundet vuxenskolan and Västbergslagens konstförening.


Ur Sjöbergen

Hållams Linnea Henriksson

Hållams Linnea Henriksson

Ludvika Konsthall 15/10-12/11

Vernissage 15/10 kl.13-15

Konstsamtal 22/10 kl. 13.00-14.30

 

Öppettider:

 • tis-tor 14-17
 • lör 13-15

Natten till den 8:e augusti 2015 brann det i ett skogsområde i Göteborg.
En boplats tillhörande en grupp EU-migranter brändes till grunden och några av de boende blev misshandlade. Med utgångspunkt i denna händelse har Hållams Linnea Henriksson arbetat fram utställningen Ur Sjöbergen.
I utställningen ställs kroppens varande i relation till omgivning. Här presenteras en serie textila skulpturer och ett ljudverk som skildrar ett möte med ett förändrat landskap. Ett landskap som vittnar om de trauman människorna som var bosatta där utsatts för, liksom deras fysiska fördrivning från platsen.

Hållams Linnea Henriksson (född 1988 i Garsås, Dalarna) är utbildad i textilkonst på Högskolan för design och konsthantverk och är verksam i Göteborg. I arbeten som relaterar till plats tar hon sig an frågor som rör plats, sammanhang, hemhörighet och relationen mellan människa, material och omgivning. Hennes  arbete står i nära relation till hantverket där bearbetningar av material och objekt kan ses som textila läsningar av rum. Arbetet presenteras ofta som textila skulpturer, ljud och installation.

www.hallamslinnea.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Satellitutställning
Ur Sjöbergen är en satellitutställning till konstutställningen Vägskäl 2016 i Leksands kulturhus. Årets tema för utställningen Vägskäl är Transition och handlar om förflyttningar, den rörliga människan, föränderliga mänskliga landskap.

Transition - utställningsprogramPDF.

Konstsamtal 22/10 kl. 13.00-14.30 i Ludvika konsthall                               Hållams Linnea Henriksson berättar om sitt konstnärskap och samtalar med konstnärskollegan Johanna Hästö om utställningen.

Johanna Hästö f.1984 i Säter är konstnär utbildad på Umeå Konsthögskola. Hon arbetar bl.a. med teckning, performance, video, text och textil. Johannas konst undersöker förutsättningar för mänsklig aktivitet, kommunikation och interaktion. Begrepp som närhet och avstånd, inuti och utanför är ofta centrala i hennes arbeten. Johanna jobbar också folkbildande inom konst och psykiatrihistoria och undervisar på olika konstnärliga utbildningar.

Utställningen genomförs i samarbete med Ludvika kommun, Västerbergslagens konstförening, Konst i Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Studieförbundet vuxenskolan.

 

English

Ur Sjöbergen
The night of August 8, 2015, a dwelling belonging to a group of EU migrants were at-tacked and burned to the ground in Gothenburg, Sweden. Based on this incident, Hål-lams Linnea Henriksson developed the exhibition Ur (from) Sjöbergen. In the exhibition the body is placed in relation to the environment.
A series of textile sculp-tures and sound, traces a meeting with a changed landscape. A landscape that bears wit-ness to the trauma the people who lived there were exposed to, as well as their physical expulsion from the site.

Hållams Linnea Henriksson (born 1988 in Garsås, Dalarna) is educated at HDK - School of design and crafts in texile art. She lives and works in Gothenburg. In projects related to site she takes up the issues of place, context, belonging, and the relationship between man, material and environment. Her work is in close relation to the craft where the pro-cessing of materials and objects can be seen as textile readings of space. The work is often presented as textile sculptures, sound and installation.

From Sjöbergen is a satellite exhibition to Crossroads 2016, an exhibition at Leksands  kulturhus 8/10 - 12/11. Transition, the theme of the year, is about movement, the moving man and changing human landscapes.

Artist talk 22/10. 13:00-14:30
Hållams Linnea Henriksson talks about her art practice and the exhibition together with the artist colleague Johanna Hästö.

The exhibition is made in collaboration with Ludvika Kommun, Konst i Dalarna, Studieförbundet vuxenskolan and Västbergslagens konstförening.

 

 

 

 

KNUT LARSSON - serier & bilder

Knut Larsson, Hjortflickan

10 september - 1 Oktober 2016

Vernissage lördagen den 10 september kl. 12.00-15.00.

 

Öppettider:

 • tisdag-torsdag kl. 14.00-17.00.

Gör även ett besök i Konstrum Ludvika bibliotek där Knut Larsson också visar serier & bilder. Invigning av Konstrum Ludvika den 7 september kl. 16.00. Öppet under bibliotekets ordinarie öppettider. Mån - fre 8:00-20:00, Lördag 10:00-15:00.

 

Knut Larsson, serietecknare och konstnär 

Utställningen ”Hjortflickan” på Ludvika konsthall består av bilder från serierna Hjortflickan, Forest Boy, Triton och Morfars verkstad m fl. Bilderna har valts ut för att de på ett eller annat sätt anknyter till Dalarna. Knut Larssons släkt kommer från Ludvika och Saxdalen och han har under barndomen vistats där vilket lämnat ett avtryck i bildvärlden. Musikvideon Sentient med PERSON:A är inspelad på Grängesbergs banornas Järnvägsmuseum. Tack till Rauli Joutsijärvi på GBBJ.

www.knutlarsson.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Estetiska programmets vårsalong

Estetelevernas vårsalong 2016

Estetelevernas vårsalong 2016

 25 maj - 7 juni

Öppettider:

 • tis-tor 14-17
 • lör 11-14

 I samarbete med VBU, Estetiska programmet

 

Jonas Brandin, Illusionisten

Jonas Brandin 19/4-21/5

Vernissage 19 april kl. 17.00-19.00

Öppettider:

 • tis-tor 14-17
 • lör 11-14

Stängt Pingstafton 14/5

I samarbete med Västerbergslagens konstförening


"Jonas Brandin Illusionisten
Jag har de senaste åren arbetat med teckningar och tuschlaveringar som ger illusionen av att vara gamla fotografier. Iscensatta magiska nummer blandas med porträtt av människor, djur och varelser. Bilder av uppfinningar,teateruppsättningar, och mystiska ting. Bilderna hör ofta ihop i små bildsviter. Jag tänker mig dessa bildserier som ordlösa berättelser. De visar glimtar in i en annan värld och som betraktare får man fylla i mellanrummen. Det är ingen slump att många av bilderna rör sig kring teman som trolleri, magi och det övernaturliga. Jag strävar efter att som konstnär gå in i rollen av magiker och illusionist. När jag arbetar försöker jag försätta mig i det medvetandetillstånd där bildidéer ofta dyker upp för min inre blick. Sedan gäller det att hålla fast bilden och försöka återskapa den så exakt som möjligt. Att likt ett medium förmedla ett meddelande från en annan värld. Ofta känns det som om bilderna skapar sig själva, som om de redan fanns där någonstans, och jag som konstnär endast utgjorde en kanal genom vilken bilderna tagit sig ner på papperet. Det vita papperet har vid arbetets slut förvandlats till en ny bild. En illusion av verkligheten skulle många säga. Men är det en illusion? Vad är mer verkligt? Den yttre verkligheten runt omkring oss eller den som finns i varje människas inre?
Jonas Brandin"

 

 


Magnus Lönn, "ORDSAKER"

Fotbollskor. Konstnär Magnus Lönn

Magnus Lönn

12/3 - 14/4

 

Vernissage 12 mars kl. 11-14

 

Öppettider:

 • tis-ons 14-17
 • tor 14-19
 • lör 11-14

Påskhelgen stängt.


ORDSAKER är en konstutställning för barn och alla unga som undersöker relationer mellan ord och ting. Orden är ju till för att beteckna olika delar av vår verklighet. Filosofer har i alla tider bekymrat sej för glappet mellan ordet och tinget/ verkligheten. Varför ser t ex.ordet skrivbord inte mer ut som ett verkligt skrivbord?

I ”ordsaker” gör det äntligen det. Den här utställningen är en undersökande lek där vi klär av orden deras anonyma trycksvärtekostymer och ser efter vad som händer om man skriver med själva tingen. Ett enkelt men åskådligt exempel: Om jag skriver ordet J A G med nycklar och ordet D U med nyckelhål läggs till orden JAG och DU en dimension av vad nycklar och nyckelhål kan ge för associationer när de kopplas ihop med dessa båda ord. Tingen medverkar i framställningen av orden. Saker spelar roller med bokstäverna: ”ordsaker”

 

 

Anne Blijdenstein, måleri och emalj

Anne Blijdenstein

Anne Blijdenstein

6/2-29/2, Vernissage 6/2 kl.11-14

Öpettider:

 • tis-ons 14-17
 • tor 14-19
 • lör 11-14

Arr: Västerbergslagens konstförening

 

 

Ludvika Fotoklubb

Ludvika fotoklubb 2016

Utställningen pågår 9 januari - 4 februari.

Vernissage 9 januari kl. 13:00-15:00.

 

Öpettider:

 • tis-ons 14:00-17:00
 • tor 14.00-19:00
 • lör 11.00-15.00

I samarbete med Ludvika fotoklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Studieförbundet vuxenskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-26

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 25/11 06:47:00