Du är här:
Maskinhuset Grängesberg. Foto: wizworks.se

Maskinhuset Grängesberg. Foto: wizworks.se

Maskinhuset Grängesberg

Gör ett besök i Maskinhuset Grängesberg sommartid. Här samsas samtidskonst med intressant industrihistoria.


Öppettider: Stängt, öppet under sommaren.

Tillgängligheten i lokalen är begränsad.

Facebook: Maskinhuset Grängesberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

instagram: maskinhusetgrangesberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster #maskinhusetgrängesberg

 

Tidigare utställningar:

Maskinhuset 2017

Maskinhust affisch 2017

14 juni – 6 augusti


Fe – grundämne 26 i det periodiska systemet

Ett ljudverk om järn

Ludvika kommun bjuder in till vernissage för sommarens utställning i Maskinhuset, Grängesberg torsdag den 29 juni kl.18.00-20.00. Presentatör är kulturnämndsordförande Sten G. Johansson.

Ludvika kommun har bjudit in en grupp konstnärer, både svenska och internationella för ett Artist-In-Recidenceprogram i Maskinhuset i Grängesberg sommaren 2017. Konstnärer från Central Saint Martins School of Arts and Design i London och Liljevalchs Hubb i Stockholm har tillsammans arbetat fram en utställning som konstnärligt undersöker några av de många betydelser järnet har och har haft för vår civilisation.

Efter en intensiv månads Artist-In-Recidenceprogram har de sex konstnärerna producerat ett platsspecifikt verk i Maskinhuset, en byggnad i hjärtat av Sveriges järnindustri. Ljud, ett uttryck som kan vandra mellan samtidskonst och historia, har använts för att utforska järnet som ämne. Konstnärerna har skapat ett ljudarkiv med ljud från järn, från människan, maskinerna, från hjärtslag, arbete och vattnet från den enorma gruvans sjuhundra meters djup under byggnaden. Utifrån de insamlade, manipulerade och redigerade ljuden har en stor ljudinstallation skapats.

Central Saint Martins är en världsledande konst- och designinstitution i London och medverkande elever är Eleanor Turnbull, Alexandre Saden, Helena de Pulford tillsamans med Kirsten Bertelsen, curator och konstnär. Medverkande konstnärer från Liljevachs Hubb är Sara Elggren och Jorun Jonasson.

Liljevalchs Hubb är en lokal för kreativa näringar med arbetsplatser för ett 30-tal yrkesverksamma konstnärer, skribenter, poeter, fotografer, musiker och filmare i Solna, norr om Stockholm. Den drivs gemensamt av kommunerna Stockholm och Solna. Curator för Liljevalchs Hubb och dess projekt är Johan Norling.

Sommarens utställning cureras och samordnas av konstnären Kirsten Bertelsen från Danmark i samarbete med Johan Norling och Anna Silfverin, kultursekreterare i Ludvika kommun, kultur- och fritidsförvaltning.

Maskinhusets Artist-In-Residenceprogram har skapats för att erbjuda konstnärer möjlighet att skapa i en ny miljö under en sammanhängande tid. Platsen Maskinhuset ska berikas av verksamheten och erbjuda besökarna att möta konsten och konstnärerna i det pågående arbetet.

Folder till utställningen. Titta här!PDF

 

English

June 29 – August 6

FE – atomic no. 26

An audio installation about Iron

Ludvika municipality invites you to the opening of the summer 2017 exhibition in the Maskinhuset, Grängesberg, Thursday June 29 from 18.00 to 20.00. This event will be introduced by the culture committee chairman, Sten G. Johansson.

Ludvika municipality has invited a group of artists, both Swedish and international, for an Artist-In-Residence program in the Maskinhuset in Grängesberg during the summer of 2017. Graduates from the Central Saint Martin's School of Arts and Design in London and Liljevalch's Hubb in Stockholm worked together to create an exhibition that artistically examines some of the many meanings iron has and has had for our civilisation.

After an intensive month's Artist-In-Residence program, the six artists have produced a site-specific piece in Maskinhuset, a building in the heart of Sweden's iron industry. Sound has been used to explore iron as a subject, an expression that can wander between contemporary art and history. The artists have created a sound archive in the Maskinhuset with sounds from iron, man, machines, heartbeat, work, and water from the huge mine that descends seven hundred meters deep under the building. The sounds were then manipulated and edited to form a collective audio installation.

Central Saint Martins is a world-class art and design institution in London and participating students are Eleanor Turnbull, Alexandre Saden, and Helena de Pulford. Contributing artists from Liljevalch's Hubb are Sara Elggren and Jorun Jonasson.

Liljevalchs Hubb is a space for creative industries containing workplaces for about 30 professional artists, writers, poets, photographers, musicians and filmmakers in Solna, north of Stockholm. It is run jointly by the municipalities of Stockholm and Solna. The curator of Liljevalchs Hubb and its project is Johan Norling.

The summer exhibition is curated and coordinated by artist Kirsten Bertelsen from Denmark in collaboration with Johan Norling and Anna Silfverin, cultural secretary in Ludvika municipality, cultural and leisure management.

The Maskinhuset Artist-In-Residence program has been created to allow artists to create in a new environment for a more lengthy period of time. The Maskinhuset will be enriched by this, and offer visitors the opportunity to meet the art and the artists while they are working on the current project.


 

 

 

 

Om Maskinhuset

Maskinhuset, en funkispärla i Bergslagens industriarv öppnade sina portar för konst redan sommaren 2012. Tidigare rymde denna industribyggnad bland annat hissmaskineriet till Grängesbergsgruvan. Maskinhuset är en del av Konstrum Bergslagen. Maskinhuset ingår även i ”Dalarna Art Trail” som är en guide till tolv spännande konstupplevelser, från Avesta i söder till Zornmuseet i norr.

Dalarna art trail logga
Konstrum Bergslagen
Maskinhuset i Grängesberg. Fotos: wizworks.se

Maskinhuset i Grängesberg. Fotos: wizworks.se

Hitta hit:

Dillners väg 10, Grängesberg. Maskinshuset ligger i den södra delen av Grängesberg mot Örebrohållet. Åk längs riksväg 50, Kopparbergsvägen. Följ skyltningen mot Cassels, efter cirka 40 meter sväng höger mot Mojsen. Maskinhuset ligger inom området.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 19/04 13:27:24