Du är här:

Studieförbund

Kommunens stöd till studieförbunden har till syfte att:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Kriterier och fördelningsprinciper för bidrag till studieförbunden.PDF

Senast 25 maj varje år skall studieförbundens ansökningar för kommande års bidrag ha kommit in till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ytterligare upplysningar lämnas kultursekreterare Susanne Eriksson. 

e-post                susanne.eriksson1@ludvika.se

telefon              0240-86316

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-30

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/02 02:33:13