Du är här:

Priser och stipendier inom kultur och fritid

Ludvikas kulturpriser och kulturstipendium är till för att uppmuntra kulturarbete i kommunen.

Ludvika kommuns kulturpris utdelas varje höst till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet och har anknytning till Ludvika kommun.

Björkmanska kulturpriset utdelas i första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården, i andra hand till Ludvika musikskolas elever och i tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet avser kommande insatser och ska utgöra ett stöd för en kulturverksamhet som vederbörande är sysselsatt med eller avser att ägna sig åt.

Ludvika kommuns skönhetspris ska delas ut till den eller de som gjort en insats för att försköna kommunen. Det kan till exempel vara en hel miljö eller ett enskilt objekt, som byggts, restaurerats, bevarats eller förbättrats så att en trivsam och vacker miljö - i Ludvika kommun - kommer allmänheten till godo.

Paljakopriset till Dan Anderssons minne skall användas till att uppmuntra unga kulturutövare till Dan Anderssons minne. Denna bygdepeng uppgår till 0,25% av den samlade bruttoersättningen för den el som vindkraftverket på Paljakoberget årligen inbringar.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-30

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/02 04:25:35