Skönhetspriset

Ludvika kommuns skönhetspris ska delas ut till den eller de som gjort en insats för att försköna kommunen.

Det kan t ex vara en hel miljö eller ett enskilt objekt, som byggts, restaurerats, bevarats eller förbättrats så att en trivsam och vacker miljö - i Ludvika kommun - kommer allmänheten till godo. Objektet/platsen som avses ska ha färdigställts under de tre senaste åren.

Alla som är bosatta i Ludvika kommun har rätt att komma med förslag på pristagare. Motivera förslaget kort.

Mottagare av skönhetspriset utses av Ludvika kommuns skönhetsråd och utdelas av kultur- och fritidsnämnden.

Skicka in ditt förslag senast 31 mars till Skönhetsrådet, Kultur- och fritidsförvaltningen, 771 82 Ludvika, eller via e-post: kultur.fritid@ludvika.se
Förslagsställarens namn och adress ska anges.

Ytterligare upplysningar lämnas av kultur- och fritidsförvaltningen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 19/02 05:06:11