Du är här:

Unga till arbete

Projektet Unga till arbete drivs i regi av Region Dalarna och syftar till att få ut unga i arbete eller studier.

Unga till arbete - Region Dalarna

Målgruppen för projektet är unga, 15-24 år, som varken arbetar eller studerar.

Ibland handlar det om brist på arbetslivserfarenhet, skoltrötthet, ”fel” programval till gymnasiet vilket medför avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben. Ibland handlar det även om ångest, depression eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Unga till arbete syftar till att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på arbetsmarknaden.

Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Utbildningen och stödet är baserad på en värdegrund och ett arbetssätt som möter varje individ med respekt och kunskap.

Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning.

Samtliga medarbetare har en gemensam bas utifrån en gemensam utbildning och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte.

Historik

Region Dalarna började, våren 2009, utveckla projektet Unga till arbete, W 18-24.

Unga till arbete skulle pågå i tre år (2010-2012), men förlängdes två gånger och avslutades i december 2014. Samtliga kommuner i Dalarna och närmare tretusen kursdeltagare har deltagit i projektet. Cirka 60 procent av kursdeltagarna har gått vidare till arbete eller studier efter avslut.

Projektet har finansierats med stöd från ESF (Europeiska Socialfonden), Kommunerna och Region Dalarna.

Eftersom Unga till arbete, W18-24, blev så framgångsrikt, beslutade Region Dalarna att söka nya medel från Socialfonden, PO 3, för en fortsättning av Unga till arbete. Medel beviljades och projektet startade igen sommaren 2015. Projekttiden är juni 2015 - december 2017.

Kontaktpersoner för Unga till arbete i Ludvika kommun:
Annika Runvik, handledare på arbetsmarknadsenheten, tel 0240-56 54 53, annika.runvik@ludvika.se
Malin Sommarsjö, handledare på arbetsmarknadsenheten, tel 0240-56 54 64, malin.sommarsjo@ludvika.seDela

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-07

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Kontaktpersoner:
Annika Runvik, handledare på arbetsmarknadsenheten,
tel 0240-56 54 53, annika.runvik@ludvika.se

Malin Sommarsjö, handledare på arbetsmarknadsenheten,
tel 0240-56 54 64, malin.sommarsjo@ludvika.se

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 19/10 02:06:56