På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Enkäter inom social- och utbildningsförvaltningen

Här hittar du pågående enkäter inom social- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Resultaten presenteras i verksamheternas kvalitetsrapporter.

QR-kod till enkät barn

Kommungemensam förskoleenkät BARN 2018

Barnens synpunkter är mycket viktiga för att utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

Under perioden 28 mars till 27 april 2018 genomförs den kommungemensamma enkäten för att få reda på hur barnen uppfattar kommunens förskoleverksamhet.

Information till personal och vårdnadshavare om enkätens syfte och tillvägagångssätt har meddelats via separata följebrev.

Till den kommungemensamma förskoleenkäten BARN 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


QR-kod till enkät för vårdnadshavare

Kommungemensam enkät till VÅRDNADSHAVARE med barn i Ludvikas förskolor år 2018

Vårdnadshavarnas synpunkter är mycket viktiga för att utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

Under perioden 28 mars till 27 april 2018 genomförs den kommungemensamma enkäten för att få reda på hur vårdnadshavare uppfattar kommunens förskoleverksamhet. Frågorna i enkäten baseras på Skolinspektionens Förskoleenkät.

Information till personal och vårdnadshavare om enkätens syfte och tillvägagångssätt har meddelats via separata följebrev.

Till den kommungemensamma förskoleenkäten VÅRDNADSHAVARE 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

QR-kod till enkät pedagogiska personal

Kommungemensam enkät till PEDAGOGISK PERSONAL i Ludvikas förskolor år 2018

Personalens synpunkter är mycket viktiga för att utveckla och förbättra förskolans verksamhet.

Under perioden 28 mars till 27 april 2018 genomförs den kommungemensamma enkäten för att få reda på hur personalen uppfattar kommunens förskoleverksamhet. Frågorna i enkäten baseras på Skolinspektionens Förskoleenkät.

Information till personal om enkätens syfte och tillvägagångssätt har meddelats via separata följebrev.

Till den kommungemensamma förskoleenkäten PERSONAL 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 28/05 07:16:44