Aktuellt inom barn- och skolbarnsomsorgen

Har du barn inom barnomsorgen är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Logga in på www.ludvika.se/etjanst/barnomsorgenlänk till annan webbplats och se över dina kontaktuppgifterna.

VIKTIG information för dig som har barn i kö inom barnomsorgen

Ska ditt barn stå kvar i kön behöver vi få veta det för att kunna hålla kön aktuell.

Vi skickar regelbundet ut meddelande via e-post och SMS till barnets räkningsmottagare om barnet har en plats inom barnomsorgen men står kvar i kö för eventuell överflyttning sedan 4 månader tillbaka eller mer.

Om barnet ska stå kvar i kön – bekräfta meddelandet

I meddelandet uppmanas du att bekräfta att barnet ska stå kvar i kön genom att skicka ett SMS med texten Kösvar [barnets personnummer], till mobilnummer 076-944 60 45. Exempel: Kösvar [20170125-1234]

Barnet tas bort ur kön

Om ni är nöjda med barnets nuvarande placering eller om barnet av annan anledning inte längre behöver sin plats i kön behöver du inte göra något. Efter 10 dagar kommer det en påminnelse och får vi inte något svar inom 5 dagar efter påminnelsen kommer barnet automatiskt att tas bort ur kön och du meddelas om detta.

VIKTIG information om förnyelse av din inkomstuppgift

För att du ska få rätt barnomsorgsavgift är det viktigt att du förnyar uppgiften om inkomst.

Alla vuxna i familjer, där minst ett barn är aktuellt för barnomsorgsavgift, får ett meddelande via e-post och SMS med uppmaning att förnya sina inkomstuppgifter om senaste ändring av inkomstuppgiften är äldre än 1 år.

Om du trots uppmaningen inte förnyar dina inkomstuppgifter får du en påminnelse efter 10 dagar.

Om du trots påminnelsen inte förnyar inkomstuppgifterna kommer din inkomst att ändras till maxinkomst som för år 2017 är 45 390 kr.

Förnya eller ändra din inkomstuppgift på Min sida på barnomsorgswebben www.ludvika.se/etjanst/barnomsorgenlänk till annan webbplats

Information om övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem till dig som har barn som ska börja förskoleklass och önskar fritidshemsplats till hösten

Barn erbjuds plats på fritidshem

Barn som ska börja grundskolan det år det fyller sju år erbjuds plats i förskoleklass samt fritidshemsplats från och med augusti det året barnet fyller sex år.

Förskoleklassen omfattar 5 timmar/dag och är avgiftsfri.

Automatisk överflyttning från förskola till fritidshem

Om du, som vårdnadshavare önskar fritidshem för ditt barn, förs barnet över den 1 augusti det år barnet fyller sex år. Du behöver INTE säga upp platsen på förskola/pedagogisk omsorg, då den automatiskt övergår till en plats inom fritidshemmet den 1 augusti.

Överflyttning sker inte om skuld till barnomsorgen finns.

Vad gäller angående uppsägning?

Vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem kan platsen INTE sägas upp under sommarmånaderna.

En plats i förskoleverksamheten eller skolbarnsomsorgen kan INTE sägas upp under sommarmånaderna om behov av plats finns inom samma verksamhet efter sommarperioden.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller:

  • vid byte från en förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg till en annan,
  • vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
  • eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.


 

 

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Telefontid 8:00-12:00, 13:00-16:00
Helga Hellman 0240-862 92
Lena Eriksson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 30/04 07:13:53