Du är här:

Avgifter och regler

Kostnader för barnomsorg inom Ludvika kommun. Kommunen tillämpar maxtaxa.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 januari 2017

Fr o m 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2016. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

De nya avgiftsnivåerna ser ut som följer. Läs mer på sidan Taxa.

Förskola

 

Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

3%

1362 kr

1313 kr

Barn 2

2%

908 kr

875 kr

Barn 3

1%

454 kr

438 kr

 

Fritidshem

 

Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

2%

908 kr

875 kr

Barn 2

1%

454 kr

438 kr

Barn 3

1%

454 kr

438 kr

 

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 45 390 kr fr o m 1 januari 2017 (tidigare 43 760 kr).

Kommunens har sedan maxtaxans införande använt maxtaxa. Kommunens taxa utgår även från en uppdelning av avgiftsnivåer utifrån den närvarotid som vårdnadshavarna köper av kommunen. I framtiden anpassar kommunen maxtaxan utifrån eventuell indexreglering som kan ändras i förordningen (SFS 2001:160).

Avtal

Schema för barnomsorgsplaceringen betraktas som ett avtal mellan familjen och kommunen.

Taxa för förskola och pedagogisk omsorg

För förskola och pedagogisk omsorg tillämpar vi maxtaxa för debitering av barnomsorgsplats där inkomsttaket för familjens sammanlagda inkomst är 45 390 kr (fr o m 1 januari 2017) för beräkning av avgift.

Barnomsorgstaxan beräknas fr o m 1 januari 2016 utifrån två tidsintervaller gällande vistelsetiden på förskolan och pedagogisk omsorg som är max 15 timmar och från 15,01 timmar per vecka.

Antal timmar/vecka

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Från 15,01 tim

3% av inkomsten

2,0% av inkomsten

1,0% av inkomsten

1-15 tim

1,5% av inkomsten

1,0% av inkomsten

0,5% av inkomsten

 

Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiften. Avgiftens storlek bygger på aktuella inkomstuppgifter.

Inkomstuppgift

Vid ändring av inkomst och/eller familjeförhållanden ska alltid ny inkomstuppgift rapporteras.

Taxa för fritidshem

För fritidshemsplacering tillämpar vi fr o m 1 oktober 2015 enbart maxtaxa. Tidsintervallerna har tagits bort. En plats - en avgift.

Vid ändring av inkomst lämnas alltid ny inkomstuppgift. Förändringen påverkar avgiften månaden efter det att ny inkomstuppgift inkommit till barnomsorgsenheten.

Taxa för lovdagsplats

Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder:
Period 1            1 augusti till 31 januari
Period 2            1 februari till 31 juli

Från 1 oktober 2015 är avgiften 1 000 kr per period och debiteras första månaden i perioden. Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-10

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 20/10 07:12:13