Du är här:

Avgifter och regler

Kostnader för barnomsorg inom Ludvika kommun. Kommunen tillämpar maxtaxa.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa från 1 januari 2018

Fr o m 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad för 2018 (tidigare 45 390 kr).

Kommunen anpassar maxtaxan utifrån den årliga indexreglering som görs i förordningen SFS 2001:160.

De nya avgiftsnivåerna ser ut som följer. Läs mer på sidan Taxa.

Förskola

 

Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

3%

1382 kr

1362kr

Barn 2

2%

922 kr

908 kr

Barn 3

1%

461 kr

454 kr

 

Fritidshem

 

Avgiftstak

Dock högst

Tidigare högsta nivå

Barn 1

2%

922 kr

908 kr

Barn 2

1%

461 kr

454 kr

Barn 3

1%

461 kr

454 kr

 

Taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Beträffande förskola och pedagogisk omsorg, beräknas taxan utifrån två tidsintervaller. Den ena är max 15 timmar per vecka, den andra från 15,01 timmar per vecka.

För fritidshem finns inga tidsintervaller.

Antal timmar/vecka

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Från 15,01 tim

3% av inkomsten

2,0% av inkomsten

1,0% av inkomsten

1-15 tim

1,5% av inkomsten

1,0% av inkomsten

0,5% av inkomsten

 

Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund för avgiften. Avgiftens storlek bygger på aktuella inkomstuppgifter.

Vid ändring av inkomst och/eller familjeförhållanden ska alltid ny inkomstuppgift lämnas. Förändringen påverkar avgiften månaden efter det att ny inkomstuppgift inkommit till barnomsorgsenheten.

Ändrade familjeförhållanden

Om en vuxen person har tillkommit i eller flyttat från hushållets familj ska du kontakta barnomsorgen så vi får justera familjebilden för att du ska kunna rapportera rätt inkomst så avgiften blir rätt.

Taxa för lovdagsplats

Taxa för lovdagsplats inom fritids är indelad i två perioder:
Period 1            1 augusti till 31 januari
Period 2            1 februari till 31 juli

Avgiften är 1 000 kr per period och debiteras första månaden i perioden. Oavsett startdatum och slutdatum debiteras hela perioden.

Avtal

Schema för barnomsorgsplaceringen betraktas som ett avtal mellan familjen och kommunen.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-07

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 14:59:17