Du är här:

Barnomsorg eller skolbarnsomsorg på obekväm arbetstid

Ludvika kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta är ej lagstadgad verksamhet, utan en service som kommunen erbjuder. Vissa kriterier måste uppfyllas för att kunna erhålla denna barnomsorg. Kontakta barnomsorgsenheten.

Barnomsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) erbjuds i Ludvika kommun på Solsidans förskola, avdelning Nattviolen.

För att erhålla plats inom barnomsorg på obekväm arbetstid gäller följande:

  • Behovet av omsorg ska vara återkommande och varaktigt. Vårdnadshavaren ska ha ett behov av OB-tid under minst 3 månader.
  • Blanketten "Intyg från arbetsgivaren - obekväm arbetstid" ska lämnas till barnsomsorgshandläggaren tillsammans med ansökningsblanketten.*
  • Omsorg erbjuds inte vid sjukskrivning, föräldraledighet eller arbetslöshet.
  • Vårdnadshavaren ansvarar för barnets eventuella resa mellan platsen där verksamheten bedrivs och eventuell ordinarie daglig verksamhet såsom förskola, fritidshem och skola.

    * Vid digital ansökan skickas "Intyg från arbetsgivaren - obekväm arbetsid" till barnomsorgshandläggare.
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Barbro Forsberg Nystedt
0240-866 36

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Skogsrundan 4A, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 19/10 02:06:44