Lokal profil för Gonäs förskola

Förskolan är belägen ca 7 km från centrala Ludvika i en trevlig och lantlig miljö, i byn Gonäs.

Vår förskola öppnades 1989 och är nu alltså väl inarbetad.
I augusti 2016 flyttade Blötbergets förskola in i modulbyggnaden invid förskolan i Gonäs, samtidigt som vi även utökade med ytterligare en avdelning. augusti 2016  Förskolan består nu alltså av tre avdelningar med sammanlagt 51 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar fem förskollärare, en fritidspedagog, fyra barnskötare samt två kokerskor.

Våra öppettider är: 06:30 - 18:30

I vår verksamhet prioriterar vi:

Språk, genom att samtala, sjunga, läsa, rim och ramsor. Vi använder oss bland annat av: "före Bornholm"-materialet.


Lek, genom att stödja och ge barnen möjligheter att lära och utvecklas genom lek. Vi ser leken som mycket betydelsefull.


Motorik, genom att både i fria och styrda aktiviteter erbjuda barnen goda förut-
sättningar att öva sig motoriskt. Detta gör vi med rörelse lekar och gymnasik, både ute och inne. Vi har även planerad skogsverksamhet, som främjar grovmotoriken.

I olika former av skapande verksamhet tränas finmotoriken.

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper, för planerade veckoaktiviteter, såsom sång/musik, läsning, rörelse, skapande och skogsaktiviteter.

Vi arbetar temainriktat och utgår i stor utsträckning från barnens intressen. Exempel på teman vi arbetat med är eld, polis och musik.

Social kompetens anser vi är viktigt för barnen och vi övar oss ständigt i detta i vardagens lek och aktiviteter. Vår förhoppning är att ha en god relation till både barn och vårdnadshavare, man ska känna trygghet, trivsel, respekt och del-
aktighet under vistelsen på vår förskola.

Ta gärna kontakt med oss för mer information eller ett besök.

Välkomna!


Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-16

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Förskolechef
Lars-Erik Bång
0240-56 58 19

Handläggare
Erica Karlsson
0240-56 58 20

Avdelning 1
0240-56 58 39
070-248 93 68

Avdelning 2
0240-56 58 89
070-253 61 58

Avdelning 3
0240-56 58 83
070-280 70 75

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 25/06 00:34:59