Lokal profil för Fredriksbergsskolan

Målsättningar - profil

Fredriksbergsskolan är vackert belägen med närhet till skog och mark.  Att utveckla elevernas kunskaper om natur och miljö går som en röd tråd i skolans vardagsarbete och skolan har utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.

I och med det har skolan och fritidshemmet som målsättning att:

  • Stärka inflytandet för elever i verksamheten, bland annat genom att aktivt arbeta med bedömning för lärande
  • Samverka med det omgivande samhället
  • Arbeta i perspektivet från dåtid till framtid och från det lokala till det globala
  • Använda närmiljön i undervisningen

Grundskolan F-9

Skolan har sin verksamhet förlagd i två byggnader uppdelade i åk F-2 och åk 4-9. Den har ca 50-talet elever på skolan, vilket gör den till Ludvika kommuns minsta skola. Många av skolans elever har sitt ursprung i andra delar av Sverige och världen.

Utomhuspedagogik är en naturlig del i verksamheten där utomhusklassrummet i skolskogen används regelbundet. Skolan har även en flotte i Mellansjön som används i undervisningen.

Förutom utomhuspedagogiken satsar skolan på att utveckla arbetet med IKT (Information- och kommunikationsteknik), retorik och begreppsförståelse i alla ämnen.

På grund av skolans låga elevantal åker eleverna i åk 7-9 till Kyrkskolan i centrala Ludvika (ca 60 km från Fredriksbergsskolan) för undervisning två dagar i veckan.

Fritidshemmet har sin verksamhet i egna lokaler i anslutning till skolan. Personalen samverkar både med skolan och med förskolan. Skolskogen används regelbundet i verksamheten. I sitt kvalitetsarbete arbetar fritidshemmet med att använda och dokumentera närmiljön på olika sätt, man genomför även en ”Klassiker” under året.


Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-08-21

Kontakta oss
Fredriksbergsskolan

Telefon: 0240-861 91
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Kristin Hägglund 0240-863 01

Frånvaroanmälan
Personalrum 0240-56 58 23

Handläggare
Liselott Karlsson 0240-861 91

Studie- och yrkesvägledare
Hanna Eriksson 0240-56 58 65

Kök 0240-56 58 22

Förskolechef
Anette Hesselgren-Berggren
0240-56 58 49

Indianbergets förskola
Förskoleavd. 0240-56 58 25.          
4-5 årsgrupp 0240-56 58 29 


Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 15:01:23