Björnen

Björnen  är en specialpedagogisk klass.

Björnen är en specialpedagogisk, kommunövergripande klass för elever i spannet år 1 till år 6. För närvarande har vi 7 elever.
Eleverna i Björnen-klassen har stora behov av struktur och tydlighet. För att detta ska vara möjligt är vi tre pedagoger i klassen hela dagen.
Vi jobbar enligt läroplanen som alla andra skolor.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-31

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 77


Tf Rektor
Carina Hammar 
0240-862 31

Handläggare
Inger Mässing
0240-56 58 77 

Frånvaroanmälan
Skolan 0240-56 58 68
Fritidshemmet 0240-56 58 58

Expedition 0240-56 58 77
Personalrum 0240-56 58 68

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/08 01:29:29