Håksbergs skolstyrelse

Arbetsordningen för HSS
Håksbergs skola har en lokal skolstyrelse HSS (Håksbergs Skolstyrelse) som består av föräldrar, folk från bygden, lärare och rektor.

HSS sammanträder en gång i månaden och protokollet sätts i en pärm, placerad innanför dörren till skolan samt skickas till kommunen (SUN).
 
Mål för den lokala styrelsens arbete
-       Öka föräldrarnas inflytande och ansvarstaganden i skolan
-       Ge föräldrarna en verklig möjlighet att tillsammans med skolledning, anställda och elever utveckla verksamheten vid Håksbergs skola
-       Med föräldrarnas erfarenheter och kunskaper utveckla och bredda kompetensen i skolan
-       Stödja personalens möjlighet att utveckla verksamheten i Håksbers skola.
 
Den lokala styrelsen skall besluta om
-       Skolans plan för kränkande särbehandling (mobbning, främlingsfientlighet etc)
-       Fördelning av timmar för ämnen
-       Skolans val (ämnen)
-       Friluftsverksamhet
 
Den lokala styrelsen skall medverka vid:
-       Framtagande av lokal arbetsplan
-       Skolans inre och yttre miljö
-       Personalens kompetensutveckling
-       Utformning av kriterier vid personalrekrytering
-       Utveckling av formerna för samverkan och information mellan skolan och hemmet
-       Utveckling av skolans internationella kontakter
-       Samverkan mellan förskola, familjedaghem, mottagande skolor och arbetslivet
 
Samråd skall ske med Social- och Utbildningsnämnden (SUN).
Den lokala styrelsen har rapportskyldighet till SUN.Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-21

Kontakta oss
Telefon: 0240-56 58 77
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Therese Askvid 0240-862 31

Bitr rektor
Carina Hammar 
0240-56 58 77

Handläggare
Inger Mässing
0240-56 58 71 

Frånvaroanmälan
Skolan 0240-56 58 68
Fritidshemmet 0240-56 58 58

Expedition 0240-56 58 77
Personalrum 0240-56 58 68

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/02 21:19:40