Lokal profil för Nyhammars skola

Profil och målsättning

Med barnet i centrum bedriver vi vår verksamhet. Det är viktigt att barnen känner trygghet, glädje och gemenskap för att kunna uppleva lust att lära och ta till sig kunskap.

Vår profil hämtar vi från den omgärdande naturen som utgörs av en vacker tallskog. Där finns skolskogen som vi bedriver en stor del av vår utomhuspedagogik i. Hand i hand med detta går vårt miljötänkande som genomsyrar verksamheten.

Målsättningen är att verksamheten ska vara flexibel, lyhörd och konstruktiv för att möta barnens skiftande behov i en värld präglad av snabb och ständig förändring.

Verksamheter

Grundskola åk F-6

På skolan finns 90 elever i åldrarna 6-12 år.
Pedagogerna i förskoleklassen arbetar med Bornholmsmodellen gällande barnens läs- och skrivinlärning.
För att utveckla matematikundervisningen har skolans pedagoger deltagit i ett projekt tillsammans med ett flertal av kommunens skolor.
Skolans pedagoger använder NTA-material www.ntaskolutveckling.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att utveckla skolans undervisning i naturvetenskap och teknik.
Våra slöjdlärares mångåriga erfarenhet har visat värdet av att eleverna ges möjlighet att fördjupa sig i ett arbetsområde under längre pass. Därför bedriver vi slöjdundervisningen i form av heldagsslöjd.


Fritidshem

Fritidshemmet finns i samma lokaler som skolan. Personalen har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med övriga fritidshem i kommunen. Personalen lägger stor vikt vid att träna den sociala kompetensen hos barnen.


Texten är hämtad ur foldern Träffa Marnässkolan F-6 som delades ut i samband med Träffa Ludvika 2013.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-07

Kontakta oss
Nyhammars skola

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Niklas Sjödin 0240-56 58 03

Handläggare
Erica Karlsson 0240-56 58 20

Frånvaroanmälan
0240-56 58 13

Fax
0240-64 06 44

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 24/02 15:17:30