Välkommen till PARKSKOLAN

Vår vision - "Hos oss lär du för livet!"

Parkskolan i Grängesberg, Ludvika kommun.

Under läsåret 2017/18 finns på Parkskolan ca 240 elever i årskurserna F-6. Antalet elever i varje klass är varierar mellan 20-25. Skolan ligger vid norra infarten av Grängesberg.


Parkskolan har nära till naturen, idrottsplatser och badhus. Detta är en naturlig del i vår verksamhet. Skolan består av fyra byggnader, varav idrottshallen är en. I Lilla Park har förskoleklass och årskurs 1 sina klassrum. I Bullerbyn har fritidshemmet sina lokaler. Där finns även trä-, metall- och textilslöjdens, hem- och konsumentkunskapens, bildens och musikens lokaler. I huvudbyggnaden finns eleverna i årskurs 2 - 6, samt skolans matsal.

Vårterminen 2018

 

BRYTDAGAR: 30/1, 20/2, 6/3, 22/3, 26/4, 15/5, 11/6 eleverna slutar kl 12.00.

STUDIEDAGAR: 15/2 och 23/5 eleverna är lediga.

KLÄMDAGAR: 30/4 och 11/5 eleverna är lediga.

SPORTLOV: V 9

PÅSKLOV: V 14

SKOLAVSLUTNING: 12/6

Logga in på UNIKUMAnmälan av frånvaro och även friskanmälan

Sjukanmälan och friskanmälan av elever sker alltid till telefonsvarare på tfn 0240-56 58 52, före kl 07.30.

 Dela

Kontakta oss

Telefon: 0240-56 58 60
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Annicke Andersson
0240-861 41

Handläggare
Carin Adolfsson
0240-56 58 60

Sjuk- och friskanmälan
0240-56 58 52

Lärararbetsrum åk 2-6 samt konferensrum.                       Morgonmöte kl 7.30-8.00.               0240-56 58 50, 0240-56 58 66

Lärararbetsrum F-åk 1                     0240-56 59 12

Fritidshemmet 0240-56 57 82

 

 

 

 Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 15:26:56