På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Föräldrastyrelse för Sunnansjö skola

På Sunnansjö skola har vi en föräldrastyrelse som samarbetar med skolan och även har beslutanderätt i vissa frågor. Styrelsen har möte en gång i månaden och du kan läsa protokollen längre ner på sidan.

Målsättningen för föräldrastyrelsen är att:

- föräldrarna ska ta ett ökat ansvar och på det sättet ge dem större inflytande i skolans verksamhet

- föräldrarna ska ta till vara möjligheten att tillsammans med skolans personal och elever utveckla förskolan, skolbarnomsorgen och skolan

- med hjälp av föräldrarnas erfarenheter och kunskaper utveckla och bredda kompetensen i skolan

- skolverksamheten skall bedrivas och utvecklas i Sunnansjö

Den lokala styrelsens uppgifter och beslutanderätt

Den lokala styrelsen skall besluta om:

- skolans friluftsverksamhet
- utformning av skolans arbetsmiljö
- samarbetet mellan skolan och hemmen

Den lokala styrelsen skall dessutom medverka vid

- personalens kompetensutveckling
- skolans val och elevens val
- handlingsplanen mot mobbing och rasistiska beteenden
- samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Här är e-post adressen till styrelsen:
sunnansjo.fs@gmail.com


Protokoll från styrelsens möten


ProtokollWord 120503​

Protokoll 120531Word

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor 
Kristin Hägglund 0240-56 58 03

Handläggare
Erica Karlsson 0240-56 58 20

Personalrum
0240-56 58 32

Fritrids
0240- 56 58 34

Frånvaroanmälan
0240-56 58 34

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/10 06:23:41