På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Val av skola för 6-åringar inför läsåret 2018/2019

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Du/ni som är vårdnadshavare till ett barn som är fött 2012 och folkbokfört i Ludvika kommun har fått ett brev hemskickat med information om preliminär skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2018/2019 med start i mitten av augusti 2018.

Ditt/ert svar vill vi ha senast 11 januari 2018.

Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress och utgår från nuvarande områdesindelning i Ludvika kommun. Den finns angiven i brevet.

Förskoleklass eller årskurs 1

Från sex års ålder har ditt barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en egen skolform som ligger till grund för fortsatt skolgång. Ditt barn har också möjlighet att börja årskurs 1 i grundskolan vid sex års ålder.

Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2012

Som vårdnadshavare kan du/ni välja mellan att låta barnet börja i förskoleklass eller i årskurs 1, som sexåring.

Enligt skollagen (2010:800) 9 kap 15§ och 10 kap 30§ kan du/ni även välja annan skola än den preliminära skolplaceringen som angetts ovan. Valet gäller under förutsättning att det finns plats på den önskade skolan.

Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i blanketten "Val av förskoleklass eller tidig skolstart" och skickar/lämnar in den senast 11 januari 2018 till angiven adress. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Skolskjuts

Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den preliminära skolplaceringen. Skolskjuts erbjuds inte om du/ni önskar annan skolplacering för ert barn.

Besked

I slutet av januari 2018 kommer du/ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad. Har du inte hört något kontaktar du den önskade skolans expedition för besked.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Kontaktpersoner
Frågor om skolvalet:
Marita Odén, 0240-863 48
 
Frågor om skolornas verksamhet:
Se respektive skola.

Frågor om skolbarnsomsorg:
Barnomsorgshandläggarna
0240-862 92, 866 38
barnomsorgen@ludvika.se
 
Frågor om skolskjuts:
Camilla Areteg, 0240-861 14

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 10/12 09:32:03