Du är här:

Val av skola för 6-åringar inför läsåret 2017/2018

Du/ni som är vårdnadshavare till ett barn som är fött 2011 och folkbokfört i Ludvika kommun har fått ett brev hemskickat med information om preliminär skolplacering i förskoleklass inför läsåret 2017/2018.

Ditt/ert svar vill vi ha senast 13 januari 2017.

Skolplaceringen avgörs av barnets folkbokföringsadress och utgår från varje skolas upptagningsområde. Den finns angiven i brevet.

Förskoleklass eller årskurs 1

Från sex års ålder har ditt barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en egen skolform som ligger till grund för fortsatt skolgång. Ditt barn har också möjlighet att börja årskurs 1 i grundskolan vid sex års ålder.

Föräldrars möjlighet att välja skola för barn födda 2011

Som vårdnadshavare kan du/ni välja mellan att låta barnet börja i förskoleklass eller i årskurs 1, som sexåring.
Enligt skollagen kan du/ni även välja annan skola än den preliminära skolplaceringen som angetts ovan. Valet gäller under förutsättning att det finns plats på den önskade skolan.

Ansökan om annan skolplacering än den preliminära

Om ni önskar annan skolplacering för ert barn fyller ni i blanketten "Val av förskoleklass eller tidig skolstart" och skickar/lämnar in den senast 13 januari 2017 till angiven adress. Observera att båda vårdnadshavarnas underskrifter behövs.

Skolskjuts

Elev som är skolskjutsberättigad (minst 2 km skolväg) erbjuds kostnadsfri skolskjuts till den preliminära skolplaceringen. Skolskjuts erbjuds inte om du/ni önskar annan skolplacering för ert barn.

Besked

I slutet av januari 2017 kommer du/ni att kontaktas av rektor vid den önskade skolan för besked om den önskade skolplaceringen är beviljad. Har du inte hört något kontaktar du den önskade skolans expedition för besked.

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-12

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Kontaktpersoner
Frågor om skolvalet:
Marita Odén, 0240-863 48
 
Frågor om skolornas verksamhet:
Se respektive skola.

Frågor om skolbarnsomsorg:
Barnomsorgshandläggarna
0240-862 92, 866 38
barnomsorgen@ludvika.se
 
Frågor om skolskjuts:
Anna Karlsson, 0240-861 40

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 13/12 23:27:55