Du är här:

Regler och avgifter

Tillgänglighet

Kulturskolan följer grundskolans läsår och terminer.

Vokal- och instrumentalundervisningen sker i huvudsak på elevens egen skola. Övrig verksamhet sker i våra lokaler i Ludvika och Smedjebacken.
Vår dans- och teaterverksamhet sker på Högbergsskolan (VBU) i Ludvika.

Anmälan

Anmälan görs via ifylld anmälningsblankett eller via webben. På vissa ämnen kan det vara kö. Anmälan kan göras när som helst under året.

Instrumenthyra

Som elev på Kulturskolan kan du hyra stråk- och blåsinstrument samt gitarr och elbas under det första läsåret.
Undantaget är stråkinstrumenten som hyrs under en längre tid, då instrumentstorleken anpassas till eleven.
Hyra och kvittering av instrument sker på Kulturskolans expedition av vårdnadshavaren. Du som hyr ansvarar själv för att instrumentet är försäkrat under hyrperioden.
För mer information, tala med din pedagog eller ring vår instrumenttekniker Lars Trygg på telefon: 070-255 3659.

Elevgaranti

För avgiften du betalar erbjuder Kulturskolan 25 lärarledda tillfällen per läsår. Rytmik och Musiklek erbjuder 12 lärarledda tillfällen per termin. Kulturskolan ersätter inte lektioner som uteblir på grund av elevens frånvaro.

Sjukfrånvaro

Anmälan om sjukfrånvaro ska göras per telefon till respektive lärare eller till
skolans expedition på telefon: 0240-864 29.

Avanmälan

Endast skriftlig avanmälan gäller. Ange elevens ämne, personnummer och namn samt vårdnadshavarens underskrift. Avanmälan efter tredje lektionen innebär full terminsavgift — oavsett om du avbryter mitt i terminen eller deltar oregelbundet. Samma princip gäller för instrumenthyra.

Terminsavgifter

Ämnesavgift; 100 kr. Instrumenthyra; 300 kr Ytterligare ämne ;100 kr. Vuxenavgift 1200 kr.

Relaterad information

Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-02

Kontakta oss
Telefon: 0240-864 29
Öppettider: 8:00-12:00, 13:00-16:00


Kulturskolechef
Magnus Åström 0240-864 53

Pedagogisk utvecklingsledare
John Andersson 0240-864 33
Louise Sundquist 0240-864 57

Handläggare
Lena Nilsson 0240-864 29


Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 22/02 15:20:01