På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

11-åringar

Brandutbildning 11-åringar årskurs 5
"En olycka händer så lätt"  

Mål: Förutom att ge eleverna kunskap om eld och brand, att skapa en större medvetenhet och uppmärksamhet hos ungdomarna om andra risker och faror i deras vardag. Tänka efter före......

Syfte: Ge barnen förståelse, dels för hur lätt eld kan bli brand och vad man ska göra om det börjar brinna, dels vad man ska göra om olyckan ändå är framme. Barnen ska ej skrämmas för brand. Ej heller göra den mer intressant genom att förbjuda allt som har med eld att göra.  

Skolan:
Rekvirerar utbildningsmaterialet från Myndigheten  för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läraren "kör" utbildningen för eleverna.
Efter genomgången besöker räddningstjänsten klassen på skolan.

Räddningstjänsten:
Besöker varje klass. Utbildar barnen i 2 lektioner á 40 minuter.

  • Farligt gods
  • Brandkunskap - Brandtriangeln
  • Brandförloppet - video "Rumsbranden"  

Rädda - Utrymningsvägar, utrymningsskyltar
Varna - Brandvarnaren, automatiska brandlarm med mera
Larma - 112, berätta hur samtalet går till och vad som händer på SOS-Alarm - Berättar om Räddningstjänsten
Släck - Visa olika släckredskap, mobilbrandgivaren (elev får släcka mindre brand med skumsläckare

Relaterad information

Relaterade länkar
Relaterade länkar
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-25

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 13/12 09:27:33