På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

8-åringar

Brandutbildning 8-åringar

8-åringar

årskurs 2  

"VI LÄR OSS OM ELD OCH BRAND"  

Mål: Lära barnen att vid brand ska de ta sig ut så snabbt som möjligt och stanna ute, samt att lära sig umgås med eld och att inte leka med eld. 

Syfte: Ge barnen förståelse för hur lätt eld kan bli brand och vad man ska göra om det börjar brinna. Barnen ska ej skrämmas för brand. Ej heller göra den mer intressant genom att förbjuda allt som har med eld att göra.  

Skolan: Rekvirerar utbildningsmaterialet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läraren "kör" utbildningen för eleverna.
Efter genomgången besöker räddningstjänsten klassen på skolan.

Räddningstjänsten:

  • Besöker varje klass. Utbildar barnen i 2 lektioner á 40 minuter.
  • Brandman klädd som rökdykare (kommunikationsradio på kateder)
  • Berättar om Räddningstjänsten
  • Brandkunskap - Brandtriangeln

Rädda - Utrymningsvägar, utrymningsskyltar
Varna - Brandvarnaren, automatiska brandarm med mera
Larma - 112, berätta hur samtalet går till och vad som händer på SOS-Alarm och på  brandstation
Släck - Visa olika släckredskap

  • Spisbrand (förevisning)
  • Brand i docka, eleverna släcker mindre brand i docka

Relaterad information

Relaterade länkar
Relaterade länkar
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2010-05-25

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 10/12 10:43:36