Offentlighet och allmänna handlingar

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen.

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Offentlig handling

En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller är skapad av kommunen.

En handling kan vara allt från ett brev, protokoll, beslut men även till exempel e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms.

Det är viktigt att veta att det du skicka till kommunen som bedöms vara allmän och offentlig handling kan komma att lämnas ut till annan person om det begärs.

Anslagstavla

Ludvika kommuns officiella anslagstavla kan du ta del av anslag från nämnder, utskott och kommunfullmäktige.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: