Anslagstavla

Här på Ludvika kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Under anslagningstiden kan man överklaga ett beslut. Efter anslagningstiden har gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

Läs mer om hur du kan Överklaga ett beslut.

Dokument som innehåller personuppgifter publiceras inte. Det strider mot Dataskyddsförordningen GDPR och Offentlighets och sekretesslagen (OSL).

Fullmäktiges sammanträde

Just nu finns inte någon aktuell kungörelse.

Justerade protokoll

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Övriga kungörelser

 • Granskningsutlåtande om detaljplan för Väsmansbacken

  Detaljplanen för Gonäs 1:36 med flera ”Väsmansbacken” har lämnats för antagande i Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden den 25 maj 2022. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på kommunens webbsida om detaljplanen, tillsammans med övriga planhandlingar. Det finns även tillgängligt i Folkets hus på våning 5 under kontorstid.

  Datum för tillkännagivande
  2022-05-06
  Sista datum för synpunkter
  2022-05-25
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
 • Flyttade fordon

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats på Gonäsvägen 17, Ludvika. Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Registreringsnummer: WBE 042. Fabrikat: Saab 9-5. Ursprunglig uppställningsplats: Gonäs Folkets Hus

  Datum för tillkännagivande
  2022-04-29
  Sista datum för synpunkter
  2022-07-29
  Förvaringsplats
  Gonäsvägen 17, Ludvika
 • Flyttade fordon

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats på Gonäsvägen 17, Ludvika. Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Registreringsnummer: KKC 321. Fabrikat: Opel Vectra . Ursprunglig uppställningsplats: Grågåsvägen 24 timmars

  Datum för tillkännagivande
  2022-03-09
  Sista datum för synpunkter
  2022-09-09
  Förvaringsplats
  Gonäsvägen 17, Ludvika
 • Flyttade fordon

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats på Gonäsvägen 17, Ludvika. Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Registreringsnummer: GKJ 122. Fabrikat: Subaru Impreza. Ursprunglig uppställningsplats: Hemgårdsvägen Sörvik

  Datum för tillkännagivande
  2022-02-21
  Sista datum för synpunkter
  2022-05-22
  Förvaringsplats
  Gonäsvägen 17, Ludvika
 • Laga kraftvunna planer – Dröverkaområdet

  Detaljplan 193 och 214 för ”Dröverkaområdet” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-01-10. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-02-15
  Sista datum för synpunkter
  2024-01-10
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2021-12-16-paragraf-119-138.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Bysjöstrands ekoby

  Detaljplanen Del av Saxhyttan 4:411 m.fl.”Bysjöstrands ekoby” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2021-04-23. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-02-15
  Sista datum för synpunkter
  2023-04-23
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU 2021-03-25 § 24-35l.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Handelsområde Lorensberga

  Detaljplanen Del av Lorensberga 3:47 m.fl. ”Handelsområde Lorensberga har antagits enligt beslut i kommunfullmäktige. Datum för laga kraft: 2021-07-21. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-02-15
  Sista datum för synpunkter
  2023-07-21
  Förvaringsplats
  Kommunstyrelsens förvaltning, stadshuset
  Dokument
  KF2021-06-07-paragraf74-101.pdf

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndare i samverkan

Telefon: 0243-666 44

Öppettider

Borlänge kommuns servicecenter svarar på frågor till överförmyndaren, vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress

Stadshuset, Röda vägen 50
Borlänge

Postadress

Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen
Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Fax: 0243-742 90
E-post: ois@borlange.se

Webbplats

www.borlange.se/ois Länk till annan webbplats.