Anslagstavla

Här på Ludvika kommuns officiella anslagstavla anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Under anslagningstiden kan man överklaga ett beslut. Efter anslagningstiden har gått ut så tas anslagen bort från anslagstavlan.

Läs mer om hur du kan Överklaga ett beslut.

Dokument som innehåller personuppgifter publiceras inte. Det strider mot Dataskyddsförordningen GDPR och Offentlighets och sekretesslagen (OSL).

Fullmäktiges sammanträde

Just nu finns inte någon aktuell kungörelse.

Justerade protokoll

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut anmäls vanligtvis vid nämndernas sammanträden. Se protokoll från respektive nämnd.

Övriga kungörelser

 • Utställning vattentjänstplan för Ludvika kommun

  Ludvika kommun och WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinnig AB (WBAB) har gemensamt tagit fram ett förslag till vattentjänstplan gällande för Ludvika kommun.

  Datum för tillkännagivande
  2023-09-13
  Sista datum för synpunkter
  2023-10-12
  Förvaringsplats
  Kommunstyrelsens förvaltning, stadshuset
  Dokument
  [2023-09-13] Utställning vattentjänstplan för Ludvika kommun
 • Utställning – Kretsloppsplan

  WBAB har tillsammans med Ludvika kommun och Smedjebackens kommun tagit fram ett förslag till ny kretsloppsplan för perioden 2023–2030.

  Datum för tillkännagivande
  2023-08-21
  Sista datum för synpunkter
  2023-09-30
  Förvaringsplats
  WBAB, Frejgatan 5, Smedjebacken
 • Flyttade fordon

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats på Gonäsvägen 17, Ludvika. Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Registreringsnummer: UCH 243. Fabrikat: Ford Mondeo. Ursprunglig uppställningsplats: Skeppmoravägen 35, Ludvika.

  Datum för tillkännagivande
  2023-07-13
  Sista datum för synpunkter
  2023-10-14
  Förvaringsplats
  Gonäsvägen 17, Ludvika
 • Laga kraftvunna planer – Detaljplan 29 ”Handelsmannen m.fl.”

  Detaljplan 29 ”Handelsmannen m.fl.” har ändrats genom beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-11-18 Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2023-01-18
  Sista datum för synpunkter
  2025-01-19
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-06-20-paragraf-54-67.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Del av Gonäs 1:36 m.fl. ”Väsmansbacken”

  Detaljplan för fastigheten Del av Gonäs 1:36 m.fl. ”Väsmansbacken” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-06-30. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2023-01-18
  Sista datum för synpunkter
  2025-01-19
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-05-25-paragraf-48-53.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Detaljplan 17 och 69 ”Fredriksbergs egnahemsområde m.fl. fastigheter”

  Detaljplan 17 och 69 ”Fredriksbergs egnahemsområde m.fl. fastigheter” har ändrats genom beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-04-26 Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2023-01-17
  Sista datum för synpunkter
  2025-01-17
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-03-24-paragraf-27-35.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Fredriksberg 4:79 m.fl. ”Fredriksbergs övre egnahemsområde”

  Detaljplan för fastigheten Fredriksberg 4:79 m.fl. ”Fredriksbergs övre egnahemsområde” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-04-26. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2023-01-18
  Sista datum för synpunkter
  2025-01-19
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-03-24-paragraf-27-35.pdf
 • Laga kraftvunna planer - Ändring av detaljplan 27 ”Stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad”

  Detaljplanen Ändring av detaljplan 27 ”Stadsplan för stadsdelen Högberget i Ludvika stad” har antagits enligt beslut i kommunfullmäktige. Datum för laga kraft: 2022-05-18. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-05-20
  Sista datum för synpunkter
  2024-05-18
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-04-20-paragraf-36-47.pdf
 • Laga kraftvunna planer - Ändring av detaljplan 28 ”Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Magnet i Ludvika stad”

  Ändring av detaljplan 28 ”Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan för stadsdelen Magnet i Ludvika stad” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-05-18. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-05-20
  Sista datum för synpunkter
  2024-05-18
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-04-20-paragraf-36-47.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Annefors 7:10 med flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg

  Detaljplan för fastigheten Annefors 7:10 med flera "Gamla vattenverket" i Fredriksberg har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-05-18. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-05-19
  Sista datum för synpunkter
  2024-05-18
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2022-04-20-paragraf-36-47.pdf
 • Laga kraftvunna planer – Dröverkaområdet

  Detaljplan 193 och 214 för ”Dröverkaområdet” har antagits enligt beslut i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Datum för laga kraft: 2022-01-10. Den som lider skada på grund av en detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen enligt 14 kap Plan och bygglagen. Talan om detta måste väckas vid fastighetsdomstolen inom två år från det planbeslutet vann laga kraft (se datum ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

  Datum för tillkännagivande
  2022-02-15
  Sista datum för synpunkter
  2024-01-10
  Förvaringsplats
  Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens kansli
  Dokument
  KSU2021-12-16-paragraf-119-138.pdf

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndare i samverkan

Telefon: 0243-666 44

Öppettider

Borlänge kommuns servicecenter svarar på frågor till överförmyndaren, vardagar 08.00-16.30.

Besöksadress

Stadshuset, Röda vägen 50
Borlänge

Postadress

Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlängeregionen
Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Fax: 0243-742 90
E-post: ois@borlange.se

Webbplats

www.borlange.se/ois Länk till annan webbplats.

Innehåll