Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Protokoll frånGemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel publiceras på Faluns hemsida, www.falun.se/kommun--demokrati/handlingar-och-protokoll Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum

Datum för tillkännagivande

Sista datum för överklagande

Förvaringsplats

Miljö- och samhällsförvaltningen Falun

Dokument