Flyttade fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats på Gonäsvägen 17, Ludvika. Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Registreringsnummer: TYL 735. Fabrikat: Peugeot 406. Ursprunglig uppställningsplats: Malmgatan 6, Grängesberg.

Datum för tillkännagivande

Sista datum för synpunkter

Förvaringsplats

Gonäsvägen 17, Ludvika

Dokument