Det här är Fredriksbergs förskola

Förskolan Indianberget ligger vackert i Fredriksberg. Det är inte alla barn som kan äta lunch och titta ut på rådjur eller ekorrar som skuttar utanför fönstret. Förskolan har två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år.

Vårt arbete

Både barn och personal har god kunskap om djur och natur, vilket märks både i deras lekar och undervisningssituationer. Natur- och miljötänkandet går som en röd tråd genom verksamheten. Vi källsorterar, komposterar och odlar och hösten 2004 blev förskolan Grön Flagg Länk till annan webbplats.-certifierad. På gården har vi ett växthus där vi odlar lite av varje som vi sedan festar på tillsammans.

Utflykter

Utflyktsmålen är många när förskolan tar sig en promenad, för i Fredriksberg finns det mycket spännande att upptäcka. Kanske har det kommit något nytt att undersöka i Fantasiskogen eller så tittar vi närmare på någon spännande larv som vi hittat i lingonriset. Vissa dagar gör vi ett besök på biblioteket eller så tar vi ut svängarna i skolans gymnastiksal. Om vi bara ska vara på gården så innebär det att det både går att klättra på stenar och leka kurragömma i skogen, eftersom det är en del av vår utemiljö.

Målsättning

Förskolan ska inbjuda till lek och kreativitet, därför uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och idéer i leken. Vi anser att social kompetens är viktigt. Barnen får öva sig i att vara tillsammans i förskolans undervisningssituationer. Vi jobbar aktivt med känslohantering, eftersom det är en så betydelsefull del på många vis. Om barnen tidigt lär sig att förstå sina egna och andras känslor, kommer de ha nytta av det hela livet. På varje avdelning finns känslodockan Friendy som hjälp i arbetet. Förskolan har få barn vilket ger oss möjlighet att skapa en lugn och trygg miljö för alla barn. Vi strävar efter att barnen ska känna glädje, gemenskap och nyfikenhet. Vår målsättning är att ha en god relation till både barn och vårdnadshavare. Det finns en specialpedagog kopplad till förskolan, för att stötta pedagogerna så att de kan möta alla barn på bästa sätt.

Barn och träd

Känner du Fluff?

Det gör i alla fall barnen och pedagogerna på förskolorna i Gonäs, Saxdalen och Fredriksberg. Fluff är en vit liten kanin som kommer att göra oss sällskap under det här läsåret. Med hjälp av den lilla kaninen kommer vi att jobba med målen i förskolans läroplan till exempel värdegrundsfrågor, språk och matematikundervisning. Vi kommer att ha en gemensam planering på alla avdelningar på de tre förskolorna, men undervisningen kommer att läggas upp utifrån barnens ålder, mognad, intressen och behov. Med samma tema kommer pedagogerna kunna samarbeta, inspirera, byta idéer, hjälpas åt att lösa dilemman, dela erfarenheter och stötta varandra.

Är du intresserad av att veta mer om vår förskola så är du hjärtligt välkommen hit för ett besök. Ring innan så att vi kan ta emot dig på bästa sätt.

Kaninen Fluff

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: