Det här är Håksbergs förskola

Håksbergs förskola ligger ca 4 km utanför Ludvika. Förskolan har tre avdelningar med plats för 54 barn i åldern 1-5 år. I dagsläget arbetar 11 pedagoger samt en kokerska på förskolan. Förskolan ligger i direkt närhet till skog och natur. Vår verksamhet tillhör Håksberg/Bärets utbildningsområde.

Håksbergs förskola ligger i norra delen av kommunen. Barnen är fördelade på tre avdelningar, Solen och Stjärnan samt Tellus.

För oss är det viktigt att vi skapar en utbildning där barnen känner lust och glädje och tillit till sin egen förmåga att lyckas.

Läroplanen

Som i alla förskolor i Sverige bedrivs verksamheten enligt riktlinjerna i skolverkets Läroplan för förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sker i Unikum.

Med denna Läroplan som grund har varje förskola möjlighet att skapa sin egen profil, sitt eget sätt att arbeta mot de mål som finns för vår utbildning. På Håksbergs förskola arbetar vi på att utveckla barnens lärande och tillit till sin egen förmåga. I undervisning och i leken utvecklar barnen sitt språk och sin förmåga till samspel med andra barn och vuxna. Fokus ligger också på hälsa/rörelse och IT-användande.

Förskolan strävar efter att varje barn:

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

På Håksbergs förskola är utomhusvistelsen viktig. Vi gör ofta besök till skogen men även till andra platser i vår närmiljö. Vi har tillgång till motionsspår och hockeyrink.

Stödorganisationer

Vi har två driftiga stödorganisationer:

  • Föräldraföreningen FFHS
  • En lokal föräldrastyrelse HSS.

Båda är oerhört viktiga för oss som har Håksbergs förskola/skola som arbetsplats.

Om du är intresserad att se mer av vår förskola och verksamhet är du hjärtligt välkommen hit på besök. Ring gärna innan så att någon kan ta emot dig och visa dig runt.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef förskola: 0240-866 67

Sidan uppdaterades: