Det här är Lyckans förskola

Förskolan Lyckan är belägen i ett äldre bostadsområde med både hyreshus och villor på Notgården i Ludvika. På Notgården är det nära till naturen, Hitachi Energy och Lyviksberget.

Ta gärna kontakt med oss för mer information och ett besök.

Förskolan Lyckan har två avdelningar, avd 1 för de yngre barnen och avd 2 för  lite äldre barnen. Avdelningarna har tillsammans 38 barn. De olika avdelningarna kan ha lite olika aktiviteter och regler anpassade efter barnens mognad och ansvarstagande.

I förskolan arbetar 3  förskollärare och 5 barnskötare.

I förskolans kök tillagas alla måltider av kökspersonalen.

Lyckan är en partnerskola anknuten till Högskolan Dalarna, vilket innebär att vi har lärarstudenter knutna till oss.

Vår verksamhet är målstyrd

Allt vi gör i rutinsituationerna, grupp aktivitet och i bemötandet av varje barn gör vi med tanke på skolverkets strävans mål och de prioriterade områdena i våra styrdokument.

Våra prioriterade områden är:

  • Den fria leken
  • Språket
  • Motoriken

Alla människors lika värde genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar med att få gruppkänsla och med att lära oss att visa respekt och ta hänsyn till varandra. Vänta på sin tur och bli en bra kamrat. Vi tänker på att använda rätt begrepp när vi samtalar med barnen. Vi gör miljön så inspirerande och rolig som möjligt så att barnen kan upptäcka, utforska och få nya kunskaper.

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärande och sättet de får kunskap på genom att fotografera, samtala, observera och reflektera. Vi använder oss av Unikum när vi dokumenterar.

Uteverksamhet

En stor del av dagen tillbringas utomhus, det ger barnen möjlighet att träna sina motoriska färdigheter naturligt, samtidigt som det stimulerar fantasin och kreativiteten. Där ges också möjlighet att utforska naturen och bidrar till en bättre hälsa.

Språkutveckling

På förskolan finns barn från olika kulturer, vilket gör att vi medvetet satsar på barnens språkutveckling. Vi använder tecken som stöd, rim, ramsor, rytmik, rörelse och sånglekar.

Verksamheten

I de dagliga rutinerna och övrig verksamhet stimuleras det matematiska tänkandet samt barnens sociala kompetens.

I den skapande verksamheten tar vi tillvara barnens naturliga nyfikenhet. Den stimuleras genom att använda drama lekar, sagor, färg och form, olika material, sång och musik. 

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: