Det här är Lyckans förskola

Förskolan Lyckan har två avdelningar, avd 1 för de yngre barnen och avd 2 för de lite äldre barnen. Avdelningarna har tillsammans plats för 30 barn.

De olika avdelningarna kan ha lite olika aktiviteter och regler anpassade efter barnens mognad och ansvarstagande. På förskolan arbetar 4 förskollärare och 3 barnskötare. Vår specialpedagog stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där.

Allt vi gör i rutinsituationerna, gruppaktivitet och i bemötandet av varje barn gör vi med tanke på skolverkets strävansmål och de prioriterade områdena i vårt rektorsområde.
Våra prioriterade områden detta läsår är:

  • Språkutveckling
  • Värdegrund
  • Systematiskt kvalitetsarbete

På förskolan finns barn från olika kulturer, vilket gör att vi medvetet satsar på barnens språkutveckling. Vi använder bildstöd, tecken som stöd, rim, ramsor, rytmik, rörelse och sånglekar. Förskolan arbetar också tillsammans med andra förskolor i rektorsområdet med ISSA, som står för Intensivt Systematiskt Språkutvecklande Arbetssätt. Genom kollegialt lärande och med handledning av vår specialpedagog utvecklar vi vår undervisning för barns språkutveckling, bland annat genom att arbeta tematiskt med fokus på utvalda ord och begrepp. Att transspråka, det vill säga att tillvara barnens alla språkliga resurser i samtal och kommunikation, är ett arbetssätt pedagogerna tillämpar.

Alla människors lika värde genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar med att få gruppkänsla och med att lära oss att visa respekt och ta hänsyn till varandra. Vänta på sin tur och bli en bra kamrat. Vi gör miljön så inspirerande och rolig som möjligt så att barnen kan upptäcka, utforska och få nya kunskaper.

För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning. Vi dokumenterar barnens lärande och sättet de får kunskap på genom att fotografera, samtala, observera och reflektera.

Ta gärna kontakt med oss för mer information och ett besök.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: