Magnetens förskola

Från 1 juni 2023 har Magnetens förskola ny adress. Adressen Magnetbacken 2 byter namn till Televinkens väg 6.

Magnetens förskola öppnades 1983. Ludvika kommun hade genom ett byte med dåvarande ASEA förvärvat den forna direktörsvillan med tillhörande park.

Förskolan har 2 avdelningar. Avdelning 1 har 17 barn i åldern 1-3 år och avdelning 2 har 20 barn i åldern 3-5 år. Tillsammans har förskolan 8 personal.

Läs mer på "Det här är Magnetens förskola"