Det här är Pluto förskola

Pluto förskola öppnades 1990 och är en flerspråkig förskola som består av två avdelningar och är belägen i kvarteret Pluto i centrala Ludvika. Våra öppettider är klockan 6:30-18:30.

Livslångt lärande

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att vare barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Verksamheten

Varje termin arbetar vi med prioriterande mål som vi valt utifrån förskolans läroplan (Lpfö-98, reviderad 2010, 2018). Vi försöker också vara lyhörda för vad barnen spontant visar intresse för. Vi vill ge dem tid och utrymme för egen lek, aktivitet och upptäckande, för att på så sätt ge dem mer inflytande över sin tid på förskolan. Materialet ska vara lättillgängligt och lekmiljön inbjudande.

Vi dokumenterar arbetet löpande i barnens pärmar och i deras lärloggar på läroplattformen Unikum som föräldrar och personal har tillgång till.

Utevistelse

På förskolan Pluto lägger vi stor vikt vid utevistelse både i närmiljö och i skog och natur. Vi tycker det är viktigt att barnen får möjlighet till lek och upptäckande inte bara i förskolemiljön, utan även i natur- och närmiljön. Vi promenerar ofta iväg för att utforska miljön runt omkring oss. Målet kan vara allt från skogen till besök på biblioteket.

Ta gärna kontakt med oss för mer information och ett besök.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: