Det här är Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola ligger i centrala Ludvika med vacker natur och ett lättillgängligt skogsområde alldeles intill. Förskolan består av fem avdelningar i nya och väl anpassade lokaler. Förskolan har också en stor välplanerad förskolegård som ger rika möjligheter till lek, rörelse, upptäckande och lärande.

Skogsgläntans förskola ligger i ett mångkulturellt område och du möts av engagerade pedagoger med ett stort intresse av att skapa och utveckla en utbildning som ger varje barn förutsättningar att leka, samspela, lära och utvecklas. Ett lekfullt, medvetet och systematiskt arbete med språkutveckling präglar hela förskolan.

I närheten finns även den nybyggda Solviksskolan med elever från förskoleklass till årskurs 6.

De dokument som styr vår utbildning är:
Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

Hjärtligt välkommen till oss!

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: