Det här är Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola ligger i centrala Ludvika med vacker natur och ett lättillgängligt skogsområde alldeles intill.

Förskolan består av fem avdelningar i nya och väl anpassade lokaler och har även en ovanligt inspirerande och variationsrik förskolegård som ger stora möjligheter till lek, rörelse, upptäckande och lärande.

På Skogsgläntan finns engagerade pedagoger med ett stort intresse för att vidareutveckla en redan omsorgsfull och lekfull utbildning, vilken ger varje barn förutsättningar att leka, samspela, lära och utvecklas. Det finns också ett stort intresse av att tillsammans med våra fantastiska barn arbeta interkulturellt samt språk- och kunskapsutvecklande. Det finns ett stort intresse för och en stor kompetens kring att arbeta med tydliggörande pedagogik med hjälp av bland annat bildstöd. Ett lekfullt, medvetet och systematiskt arbete med språkutveckling präglar hela förskolan.

I närheten finns även den nybyggda Solviksskolan med elever från förskoleklass till årskurs 6.

För att skapa en likvärdig utbildning av hög kvalitet arbetar vi för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att erbjuda bättre och bättre undervisning för varje barn. Varje förskola i kommunen har specialpedagog kopplad till sig som stöttar arbetslagen i arbetet med att varje förskola ska vara den bästa förskolan för varje barn som går där.

De dokument som styr vår utbildning är:
Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

Hjärtligt välkommen till oss!

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala förskolor nås även via växeln 0240-860 00

Sidan uppdaterades: