Björkhaga skola

Tidigare hette skolan Kyrk grundsärskola. Den anpassade grundskolan har 11 elever i årskurs 7-9.

I kommunen finns även den anpassade grundskolan  Björkås skola för årskurs 1-6 och träningsskolan för årskurs 1-9 samt fritidshem och på Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, finns anpassade gymnasieskolans individuella program.

På samma område finns även Vasaskolans åk 5-6 och Kyrkskolan 7-9.

Läs mer på "Det här är Björkhaga skola"