Det här är Fredriksbergsskolan

Fredriksbergsskolan är en grundskola med cirka 50 elever i årskurs F-9.

Fredriksbergsskolan är vackert belägen med närhet till skog och mark.  Att utveckla elevernas kunskaper om natur och miljö går som en röd tråd i skolans vardagsarbete och skolan har utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.

Målsättningar - profil

I och med utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" har skolan och fritidshemmet som målsättning att:

  • Stärka inflytandet för elever i verksamheten, bland annat genom att aktivt arbeta med bedömning för lärande
  • Samverka med det omgivande samhället
  • Arbeta i perspektivet från dåtid till framtid och från det lokala till det globala
  • Använda närmiljön i undervisningen

Skolan

Skolan har sin verksamhet förlagd i två byggnader uppdelade i årskurs F-3 och årskurs 4-9. Det går cirka 50 elever på skolan, vilket gör den till Ludvika kommuns minsta skola.

Utomhuspedagogik är en naturlig del i verksamheten där utomhusklassrummet i skolskogen används regelbundet. Skolan har även en flotte i Mellansjön som används i undervisningen.

Förutom utomhuspedagogiken satsar skolan på att utveckla arbetet med IKT (Information- och kommunikationsteknik), retorik och begreppsförståelse i alla ämnen.

På grund av skolans låga elevantal åker eleverna i årskurs 7-9 till Kyrkskolan i centrala Ludvika (60 km från Fredriksbergsskolan) för undervisning två dagar i veckan.

Fritidshemmet

Fritidshemmet har sin verksamhet i egna lokaler i anslutning till skolan. Personalen samverkar både med skolan och med förskolan. Skolskogen används regelbundet i verksamheten. I sitt kvalitetsarbete arbetar fritidshemmet med att använda och dokumentera närmiljön på olika sätt, man genomför även en ”Klassiker” under året.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: