Det här är Junibackens skola

Här kan du läsa mer om skolan.

Utvecklingsområden

  • Språk i alla ämnen: Läs och skrivförmåga, nyanlända elever/sva-undervisning
  • Öka den digitala pedagogiska kompetensen hos personalen
  • Minska stress
  • Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet
  • Arbete med elevers sociala förmåga på fritidshemmet
  • Likvärdighet i förskoleklassen

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: