Det här är Knutsbo skola

Här kan du läsa mer om skolan.

Utvecklingsområden 2018-2019

  • Språk i alla ämnen: Läs och skrivförmåga, nyanlända elever/sva-undervisning
  • Öka den digatala pedagogiska kompetensen hos personalen
  • Minska stress
  • Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet
  • Arbete med elevers sociala förmåga på fritidshemmet
  • Likvärdighet i förskoleklassen

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

Sidan uppdaterades: