Det här är Kyrk grundsärskola

Här kan du läsa mer om skolan.

Målsättning och profil

Ludvika särskola är en särskola med höga ambitioner. Välutbildad personal borgar för god kvalitet på undervisningen. På vår skola ska varje elev oavsett funktionshinder få bästa möjliga utveckling.

Vi arbetar med att fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv.

Inriktning och prioriterade områden

 • Kommunikation och IKT
  Vi har en medveten satsning på AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)och vårt mål är att alla elever oavsett grad av funktionshinder ska hitta sin bästa kommunikationsform. Elever från träningsskolan och verksamhetsträningen använder olika kommunikationsformer som till exempel tecken som stöd, ögonpekning, miner/gester och med olika bildsystem som bliss, pictogram, PCS, nilbilder, foto och ritade bilder. ”Talande matta” är en metod för att hjälpa eleverna att planera sin verksamhet, utvärdera det som varit och även dela med sig av sina tankar i vardagen. Alla elever har tillgång till surfplattor och datorer i undervisningen.
 • Motorik och miljö
  Målet är att eleverna kan orientera sig i sin närmiljö, känner till sambandet mellan regelbunden motion och hälsa/välbefinnande samt känner till hur vårt handlande kan påverka trivsel och närmiljö.

Verksamheter

 • På Björkås särskola i Grängesberg finns:
  Grundsärskolan 1-6 och träningsskolan 1-9 samt fritidshem
 • På Kyrkskolan i centrala Ludvika finns:
  Grundsärskolan 7-9.

Rektor Eva Johansson är ansvarig för samtliga ovanstående verksamheter.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef skola: 0240-863 58

 • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

Sidan uppdaterades: