Schema för Kyrk grundsärskola

För närvarande finns inget schema för skolan publicerat.

När schemat finns publicerat kan du gå till sidan Skolschema för att få information om hur du kan se ditt barns schema.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: