Det här är Kyrkskolan 4-6

På Kyrkskolan ska varje elev få precis den stimulans, hjälp och det stöd som behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

I centrala Ludvika ligger Kyrkskolan som är en årskurs 4-9 skola med totalt 350 elever. Ansvaret för verksamheten är uppdelat på två rektorer; en för årskurs 4-6  samt för fritidshemmet och en för årskurs 7-9.

  • Barnets bästa är utgångspunkten för all vår verksamhet!
  • Pedagogerna på Kyrkskolan använder en bred arsenal av metoder och verktyg samt har goda ämneskunskaper.
  • De är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer samtidigt som de har höga förväntningar på att alla ska lyckas.
  • Vi utvecklar ständigt vårt målmedvetna lärarskap genom att titta på vad forskningen säger och tar del av goda exempel och erfarenheter.
  • Du som vårdnadshavare är viktig! Du är den som står ditt barn närmast. Därför är vi på Kyrkskolan mån om att ha god relation med dig. Goda resultat uppnås lättast när vi samverkar kring ditt barns utveckling.
  • På Kyrkskolan arbetar vi förebyggande på olika sätt så att det inte ska uppstå diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Om det trots allt skulle inträffa agerar vi på skolan omedelbart. Ni som föräldrar kan vara säkra på att skolan genast vidtar åtgärder och följer upp hur det går. Vi ger oss inte förrän alla elever känner sig trygga och respekterade. Kyrkskolan har en handlingsplan som visar hur vi arbetar.
  • På Kyrkskolan har vi ett tätt samarbete med elevhälsan. Vi har en specialpedagog på skolan. Det finns även en skolsköterska och kurator på plats flera dagar i veckan.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

Sidan uppdaterades: