Det här är Kyrkskolan 7-9

Här kan du läsa mer om skolan.

Organisation

Arbetslag

Årskurs 7-9 på Kyrkskolan är för närvarande uppdelad i tre arbetslag med 6-8 klasser i varje. I varje arbetslag finns en arbetslagsledare som leder arbetet i laget. I möjligaste mån undervisar lärare inom sitt eget arbetslag så att både lärare och elever träffar så få lärare som möjligt. Arbetslaget ansvarar gemensamt för sina elever i arbetslaget.

Specialpedagogisk kompetens.

En speciallärare och två specialpedagoger stödjer elever och lärare i lärandesituationer.

Skolledning

Två skolledare ansvarar för verksamheten med olika ansvarsområden.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00

Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

Sidan uppdaterades: