Det här är Lorensberga 4-6

  Lorensberga skola är uppdelad i tre rektorsområden med varsin rektor: Lorensberga årskurs F-3 , Lorensberga årskurs 4-6 samt Lorensberga årskurs 7-9.

  Eleven i centrum

  Vi tror på barnens inneboende lust att lära och vill ge alla barn chans att själva söka kunskap tillsammans med oss pedagoger i stället för att vi levererar färdiga svar. Vi arbetar inte i traditionella klasser utan i flexibla undervisningsgrupper utifrån varje barns förutsättningar och använder oss av varierande arbetssätt.

  Du kommer till ett fritidshem och en skola som:

  • Har välutbildad och erfaren personal.
  • Är en skola i utveckling.
  • Har elevinflytande som bygger på nyfikenhet och kreativitet.
  • Ger trygghet, glädje och kamratskap.
  • Ger bästa möjliga möte för utveckling.
  • Är en mångkulturell skola med acceptans.

  Vi utgår från vår värdegrund som vi kallar ”Lorensbergaandan” där ledorden är glädje, ömsesidig respekt, lust att lära, utveckling och ansvar.

  Vi jobbar med att elevernas lärande miljö ska vara formativ. Tre nedanstående mål visar inriktningen på det fortsatta arbetet:

  1. Eleverna kan beskriva vilka mål de ska nå, vad de är nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras lärande.
  2. Eleverna får feedback som är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta lärande.
  3. Eleverna är involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater och använder feedback för sitt fortsatta lärande.

  Skolans val

  Skolans val är ”Livsstil och Hälsa” med rörelse, avslappning, motorik med mera under veckan.

  Fritidshem

  Inom Lorensberga rektorsområde finns två fritidshemsavdelningar för barn i åldern 6-12 år. Hos oss får barnen stöd i sitt lärande och att utveckla social kompetens. Vi erbjuder aktiviteter såsom skapande, idrott och rörelse samt rikliga möjligheter till lek och utevistelse. Skola och fritidshem har ett nära och väl fungerande samarbete med hemmet kring elevernas trivsel, trygghet, utveckling och lärande.

  Kontakta oss

  Social- och utbildningsförvaltningen
  social.utbildning@ludvika.se
  0240-860 00

  Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås via växeln 0240-860 00
  Verksamhetschef skola: 0240-863 58

  • Fler kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida, se grundskolorna.

  Sidan uppdaterades: 2019-08-30

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.