Det här är Lorensberga F-6

Lorensberga skola är uppdelad i två rektorsområden med varsin rekt or: Lorensberga årskurs F-6 och Lorensberga årskurs 7-9. Här kan du läsa om den lokala profilen.

Gemensamt för båda rektorsområdena är följande:

Eleven i centrum

Vi tror på barnens inneboende lust att lära och vill ge alla barn chans att själva söka kunskap tillsammans med oss pedagoger i stället för att vi levererar färdiga svar. Vi arbetar inte i traditionella klasser utan i flexibla undervisningsgrupper utifrån varje barns förutsättningar och använder oss av varierande arbetssätt.

Du kommer till ett fritidshem och en skola som:

  • Har välutbildad och erfaren personal.
  • Är en skola i utveckling.
  • Har elevinflytande som bygger på nyfikenhet och kreativitet.
  • Ger trygghet, glädje och kamratskap.
  • Ger bästa möjliga möte för utveckling.
  • Är en mångkulturell skola med acceptans.

Vi utgår från vår värdegrund som vi kallar ”Lorensbergaandan” där ledorden är glädje, ömsesidig respekt, lust att lära, utveckling och ansvar.

Vi jobbar med att elevernas lärande miljö ska vara formativ. Tre nedanstående mål visar inriktningen på det fortsatta arbetet:

  1. Eleverna kan beskriva vilka mål de ska nå, vad de är nu och hur de ska nå målen. De vet vad som följer i deras lärande.
  2. Eleverna får feedback som är beskrivande, konstruktiv, frekvent, omedelbar och hjälper eleverna i deras planering av sitt fortsatta lärande.
  3. Eleverna är involverade och aktiva i bedömningen av sig själva och sina klasskamrater och använder feedback för sitt fortsatta lärande.

Skolans val

Skolans val är ”Livsstil och Hälsa” med rörelse, avslappning, motorik med mera under veckan.

Fritidshem

Inom Lorensberga rektorsområde finns två fritidshemsavdelningar för barn i åldern 6-12 år. Hos oss får barnen stöd i sitt lärande och att utveckla social kompetens. Vi erbjuder aktiviteter såsom skapande, idrott och rörelse samt rikliga möjligheter till lek och utevistelse. Skola och fritidshem har ett nära och väl fungerande samarbete med hemmet kring elevernas trivsel, trygghet, utveckling och lärande.

Kontakta oss

Social- och utbildningsförvaltningen
social.utbildning@ludvika.se
0240-860 00

Alla kommunala grundskolor och fritidshem nås även via växeln 0240-860 00

Frågor om skolornas och fritidshemmens verksamheter besvaras av respektive skola.

Kontaktuppgifter finns på respektive grundskolas webbsida.

 

Sidan uppdaterades: